IBD-Crisisgame
IBD-Crisisgame
Zin om de IBD-Crisisgame te spelen? Dat kan op 22 augustus bij VNG/KING
Workshops Informatiebeveiliging
Workshops Informatiebeveiliging
De IBD komt naar u toe voor een workshop op locatie!
Nieuwe factsheet:
Nieuwe factsheet:
STARTTLS en DANE
Reviewers operationele BIG-producten gezocht!
Reviewers operationele BIG-producten gezocht!
Wilt u meedenken, uw kennis delen en de producten reviewen?

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Lees hier meer over onze producten.
Lees hier meer over onze incidentdienstverlening.
Lees hier meer over het aansluitproces bij de IBD.

Nieuws

Aan de slag met privacy

Aan de slag met privacy

Een datalek zette in april 2016 de gemeente Amersfoort op scherp. Sindsdien investeert de gemeente flink in het op orde krijgen van haar privacybeleid. Systemen worden aangepast, organisatorische maatregelen genomen en er wordt gewerkt aan het privacy- en informatieveiligheidsbewustzijn van..

Lees verder
12 juni 2017
Online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden begin 2017

Online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden begin 2017

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Forum Standaardisatie heeft de meting gepubliceerd als online magazine. Voor de meting worden ruim 550 domeinen van overheidswebsites getest. Inhoudelijk verzorgen Larissa Zegveld, voormalig directeur van..

Lees verder
6 juni 2017
Serie ondersteuningsproducten voor open standaarden

Serie ondersteuningsproducten voor open standaarden

Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt een ‘pas-toe-of-leg-uit’ verplichting. Dit betekent dat organisaties bij inkoop van ICT-systemen en -diensten boven € 50.000 moeten vragen naar de relevante open standaarden op de ‘pas-toe-of-leg-uit’ lijst van het Forum Standaardisatie. In..

Lees verder
23 mei 2017
Crisismanagement bij datalek

Crisismanagement bij datalek

Een datalek vraagt om crisismanagement, leerden ze bij de gemeente Medemblik. Daar moet je mee omgaan zoals met een grote brand. Gemeentesecretaris Wouter Slob en afdelingshoofd Strategie en Organisatie Niels Ooijevaar vertellen op Platform O wat er gebeurde na een..

Lees verder
22 mei 2017
Meer nieuws