IBD-Crisisgame
IBD-Crisisgame
Zin om de IBD-Crisisgame te spelen? Dat kan op 22 augustus bij VNG/KING
Workshops Informatiebeveiliging
Workshops Informatiebeveiliging
De IBD komt naar u toe voor een workshop op locatie!
Nieuwe factsheet:
Nieuwe factsheet:
STARTTLS en DANE
Reviewers operationele BIG-producten gezocht!
Reviewers operationele BIG-producten gezocht!
Wilt u meedenken, uw kennis delen en de producten reviewen?

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Lees hier meer over onze producten.
Lees hier meer over onze incidentdienstverlening.
Lees hier meer over het aansluitproces bij de IBD.

Nieuws

Resultaten 0-meting SIEM / SOC en TI: verhogen digitale weerbaarheid door detectie en preventie

Resultaten 0-meting SIEM / SOC en TI: verhogen digitale weerbaarheid door detectie en preventie

Eind vorig jaar is de IBD met een verkenning gestart naar de mogelijkheden om ICT omgevingen te monitoren (SIEM/SOC) en om dreigingsinformatie uit te wisselen (Threat Intelligence). De IBD verwacht dat uitbreiding hierop nodig is om de digitale weerbaarheid bij..

Lees verder
23 juni 2017
De IBD bij uw gemeentelijke CISO-overleg?

De IBD bij uw gemeentelijke CISO-overleg?

Een van de kerntaken van de IBD is het faciliteren van kennisdeling en kennisvermeerdering. Gemeenten kunnen kennis en ervaringen uitwisselen via o.a. de IBD-community en de regiobijeenkomsten. De IBD sluit waar mogelijk ook graag aan bij initiatieven van gemeenten zelf…

Lees verder
22 juni 2017
Aan de slag met privacy

Aan de slag met privacy

Een datalek zette in april 2016 de gemeente Amersfoort op scherp. Sindsdien investeert de gemeente flink in het op orde krijgen van haar privacybeleid. Systemen worden aangepast, organisatorische maatregelen genomen en er wordt gewerkt aan het privacy- en informatieveiligheidsbewustzijn van..

Lees verder
12 juni 2017
Online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden begin 2017

Online magazine Meting Informatieveiligheidstandaarden begin 2017

Halfjaarlijks doet het Forum Standaardisatie een meting van de implementatie van Informatieveiligheidstandaarden bij overheidsorganisaties. Forum Standaardisatie heeft de meting gepubliceerd als online magazine. Voor de meting worden ruim 550 domeinen van overheidswebsites getest. Inhoudelijk verzorgen Larissa Zegveld, voormalig directeur van..

Lees verder
6 juni 2017
Meer nieuws