IBD-Regiobijeenkomsten
IBD-Regiobijeenkomsten
Help! Een incident
Nieuwe factsheets:
Nieuwe factsheets:
Threat Intelligence en SIEM & SOC
FG bij gemeenten
FG bij gemeenten
Gemeenten hebben de verplichting om een FG aan te stellen
VCIB-gesprek met de IBD in Den Haag
VCIB-gesprek met de IBD in Den Haag
Op 25 april kunt u bij de IBD het VCIB-gesprek voeren (zie agenda)
Reviewers operationele BIG-producten gezocht!
Reviewers operationele BIG-producten gezocht!
Wilt u meedenken, uw kennis delen en de producten reviewen?

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Lees hier meer over onze producten.
Lees hier meer over onze incidentdienstverlening.
Lees hier meer over het aansluitproces bij de IBD.

Nieuws

CIP-cast over rol en taken NCSC en IBD

CIP-cast over rol en taken NCSC en IBD

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) en het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) ondersteunen organisaties bij incidenten op het gebied van informatiebeveiliging. Maar wie doet nu wat en wat mag je van welke organisatie verwachten? NCSC richt zich daarbij primair op het Rijk..

Lees verder
24 april 2017
Oppassen voor de waan van de dag bij informatiebeveiliging en privacy

Oppassen voor de waan van de dag bij informatiebeveiliging en privacy

Er is in de afgelopen tijd veel aandacht voor informatiebeveiliging bij de overheid. De aandacht verhoogt de bewustwording van het feit dat adequate beveiliging van gegevens minstens even belangrijk is als een gezonde financiële huishouding. Informatiebeveiliging moet business as usual..

Lees verder
13 april 2017
Factsheets Threat Intelligence, SIEM & SOC gepubliceerd

Factsheets Threat Intelligence, SIEM & SOC gepubliceerd

De IBD heeft twee factsheets opgesteld over de onderwerpen Threat Intelligence en SIEM/SOC. De factsheets bereiden gemeenten voor op de ontwikkelingen naar een grotere focus op preventie en detectie. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren grote stappen gezet in hun..

Lees verder
10 april 2017
IBD presenteert zich aan hogescholen en universiteiten

IBD presenteert zich aan hogescholen en universiteiten

Op woensdag 29 maart zijn studenten van de opleiding Integrale Veiligheid Hogeschool Leeuwarden op bezoek geweest bij de IBD. De IBD heeft aan de studenten een presentatie gegeven van het werk van de IBD en informatiebeveiliging bij gemeenten. Bas Nieuwesteeg,..

Lees verder
4 april 2017
Meer nieuws