IBD-regiobijeenkomsten najaar 2016:
IBD-regiobijeenkomsten najaar 2016:
Business Continuity Management
Vragen over het up to date houden van uw gegevens?
Vragen over het up to date houden van uw gegevens?
Bijvoorbeeld: Hoe geef ik een wijziging van een ACIB of VCIB door?
IBD dienstverlening op maat:
IBD dienstverlening op maat:
Vervolgstappen in het aansluitproces
Nieuwe factsheets:
Nieuwe factsheets:
'E-mailauthenticatie: voorkom dat anderen e-mailberichten versturen namens uw gemeentelijke e-maildomein'
Gemeentelijke incidenten op informatiebeveiligingsvlak?
Gemeentelijke incidenten op informatiebeveiligingsvlak?
Of u nu gemeente, leverancier of een derde partij bent, breng ook de IBD op de hoogte van incidenten, zodat gericht handelen mogelijk is.

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Lees hier meer over onze producten.
Lees hier meer over onze incidentdienstverlening.
Lees hier meer over het aansluitproces bij de IBD.

Nieuws

Nieuwe IBD-modelovereenkomst: modulair en bruikbaar voor Wbp en BRP

Nieuwe IBD-modelovereenkomst: modulair en bruikbaar voor Wbp en BRP

De IBD heeft een nieuwe versie uitgebracht van de model-bewerkersovereenkomst. Bij de dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten worden persoonsgegevens verwerkt. De gemeentelijke dienstverlening is een integraal onderdeel van procesketens, bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, werk en..

Lees verder
22 augustus 2016
Implementatie “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet” van start met VNG-regiobijeenkomsten

Implementatie “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet” van start met VNG-regiobijeenkomsten

In september start bij de VNG de implementatie van het programma “Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BGVS)” met twaalf regiobijeenkomsten, één in elke provincie. Tijdens de startbijeenkomsten maken gemeenten kennis met de nieuwe tools die helpen bij het borgen van..

Lees verder
28 juli 2016
Meer dan 1.000 leden delen kennis en ervaringen op de IBD Community

Meer dan 1.000 leden delen kennis en ervaringen op de IBD Community

De IBD Community biedt gemeenten een platform waarop ze kennis en ervaring op het gebied van informatiebeveiliging met collega-gemeenten kunnen delen. Inmiddels heeft de IBD Community meer dan 1.000 actieve leden. Kennisdeling en uitwisselen documenten De IBD Community draagt bij..

Lees verder
27 juli 2016
Gemeentelijke IT complexer dan die van financiële wereld

Gemeentelijke IT complexer dan die van financiële wereld

Het is niet de vraag of je te maken krijgt met een beveiligingsincident, maar wanneer je als gemeente aan de beurt bent en hoe goed je dan voorbereid bent. Door de transities in het sociaal domein en het oprukken van..

Lees verder
12 juli 2016
Meer nieuws