IBD Crisisgame
IBD Crisisgame
Zin om op woensdag 12 oktober de IBD Crisisgame mee te spelen?
Vragen over het up to date houden van uw gegevens?
Vragen over het up to date houden van uw gegevens?
Bijvoorbeeld: Hoe geef ik een wijziging van een ACIB of VCIB door?
IBD dienstverlening op maat:
IBD dienstverlening op maat:
Vervolgstappen in het aansluitproces
Gemeentelijke incidenten op informatiebeveiligingsvlak?
Gemeentelijke incidenten op informatiebeveiligingsvlak?
Of u nu gemeente, leverancier of een derde partij bent, breng ook de IBD op de hoogte van incidenten, zodat gericht handelen mogelijk is.

De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)

De IBD is een gezamenlijk initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). De IBD is de sectorale CERT / CSIRT voor alle Nederlandse gemeenten en richt zich op (incident)ondersteuning op het gebied van informatiebeveiliging. De IBD is voor gemeenten het schakelpunt met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). De IBD beheert de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en geeft regelmatig kennisproducten uit. Daarnaast faciliteert de IBD kennisdeling tussen gemeenten onderling, met andere overheidslagen, met vitale sectoren en met leveranciers. Alle Nederlandse gemeenten kunnen gebruik maken van de producten en de generieke dienstverlening van de IBD.

Lees hier meer over onze producten.
Lees hier meer over onze incidentdienstverlening.
Lees hier meer over het aansluitproces bij de IBD.

Nieuws

Doe mee aan het IBD Dienstverleningsonderzoek 2016-2017

Doe mee aan het IBD Dienstverleningsonderzoek 2016-2017

Om onze dienstverlening zo optimaal mogelijk in te kunnen blijven richten verneemt de IBD graag van gemeenten hoe zij de huidige dienstverlening ervaren en wat zij van de IBD verwachten in de toekomst. Om dit in kaart te brengen houdt..

Lees verder
21 september 2016
Bedrijfscontinuïteit centraal tijdens eerste regiobijeenkomst najaar 2016

Bedrijfscontinuïteit centraal tijdens eerste regiobijeenkomst najaar 2016

In de regionale bijeenkomsten van de IBD staat in de komende periode het thema bedrijfscontinuïteit centraal. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers hoe gemeenten op onderdelen focus kunnen aanbrengen bij het implementeren van de BIG door de benodigde..

Lees verder
19 september 2016
Nieuwe operationele BIG producten: Handreiking en modellen bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

Nieuwe operationele BIG producten: Handreiking en modellen bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

Informatiebeveiliging gaat over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens of systemen. Gemeenten stellen alles in het werk om deze factoren zo hoog als mogelijk te houden. Beschikbaarheid De beschikbaarheid van gegevens of systemen kan onder druk komen door allerlei..

Lees verder
16 september 2016
Alert Online – Doe mee aan de IBD Crisisgame!

Alert Online – Doe mee aan de IBD Crisisgame!

Gedurende Alert Online organiseert de IBD naast de workshop ‘Crisiscommunicatie & Informatiebeveiliging voor gemeenten’ tevens de allereerste IBD crisisoefening in de vorm van een interactieve game. Op woensdag 12 oktober heeft u de primeur en kunt u voor het eerst..

Lees verder
8 september 2016
Meer nieuws