2015 aanmeldingformulier Regiobijeenkomst ‘Implementeren van en rapporteren over IB-maatregelen: een workshop over het wiel uitvinden en bijsturen’

Als gemeente kunt u zich aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten ‘Implementeren van en rapporteren over IB-maatregelen: een workshop over het wiel uitvinden en bijsturen’ die in september 2015 plaatsvinden. U kunt dit doen via onderstaand aanmeldingsformulier.

Tijdens deze regiobijeenkomst staat dit keer niet één maar twee stappen uit de BIG centraal, namelijk stap drie ‘Implementeren van de maatregelen, zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?’ en stap vier ‘Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?’.