2015 Aanmeldingsformulier Regiobijeenkomsten ‘Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?’

Als gemeente kunt u zich aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten ‘Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?’ die in 2015 plaatsvinden. U kunt dit doen via onderstaand aanmeldingsformulier.

Tijdens deze regiobijeenkomst staat een van de stappen uit de BIG centraal, namelijk ‘Valkuilen en beren op de weg, hoe gaat u hiermee om als CISO?’ Als beginnende CISO loop je in valkuilen en tegen beren op de weg aan, zoals bestuurlijk draagvlak krijgen voor informatiebeveiliging om de noodzakelijke middelen vrij te krijgen voor een optimaal informatiebeveiligingsbeleid. Hoe gaat u om met deze valkuilen en hoe creëert u dit draagvlak? Deze vraag wordt aan de hand van een interactieve sessie van een dagdeel verdiepend behandeld en beantwoord.

De regiobijeenkomsten en workshops zijn bedoeld voor  Algemene Contactpersonen Informatiebeveiliging (ACIB’s), Vertrouwde Contactpersonen Informatiebeveiliging (VCIB’s) en degenen die binnen een gemeente belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging bijvoorbeeld Chief Information Security Officers (CISO’s), Chief Information Officers (CIO’s) of Informatiebeveiligingsfunctionarissen (IBF’s).