Focus op informatiebeveiliging tijdens Work in Progress congres!

Op 27 maart 2014 organiseren VNG en KING het Work in Progress congres. Het congres vindt plaats in De Fabrique in Maarssen. De focus van het congres ligt dit jaar op drie thema’s: decentralisatie, ondernemersdienstverlening en informatiebeveiliging. Operatie NUP, Waarstaatjegemeente.nl, Informatievoorziening Sociaal Domein (VISD), Operatie BRP, Gemma en natuurlijk ook de IBD dragen hieraan hun inhoudelijke steentje bij.

Work in Progress

Work in Progress is het vervolg op het succesvolle Operatie NUP Congres. Het congres is dé plek waar gemeenten in werksessies kunnen bouwen aan een project(plan), in kennissessies informatie op kunnen halen en delen en in inspiratiesessies op een andere manier naar de dagelijkse praktijk kijken.

De IBD en Work in Progress

De IBD verzorgt tijdens het congres de inhoud van het thema Informatiebeveiliging. Dit aan de hand van drie actuele onderwerpen:

  1. De Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’.
  2. De Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG).
  3. Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD.

We doen dit door de inzet van kennissessies én werksessies.

Aanmelden?

Het programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Aanmelden als gemeente kan al op de website van Work in Progress.

Bijdrage leveren als leverancier of auditor?

Tevens zal de IBD tijdens het derde onderwerp, het ICT-Beveiligingsassessment DigiD, een platform bieden om assessment-ervaringen van vorig jaar te delen en constructieve input te genereren voor gemeenten ten behoeve van het DigiD-assessment 2014. Hierbij is uiteraard ook ruimte vrijgemaakt voor leveranciers, auditors en consultants.

Profileringsmogelijkheden

KING biedt auditors, consultants en leveranciers tijdens het congres bovendien de ruimte tot profilering. Dit door tijdens het congres een netwerktafel te bezetten, zodat ook auditors, consultants en leveranciers gemeenten kunnen informeren en ondersteunen t.b.v. het ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2014.

Aanmelden?

Wilt u zich aanmelden voor een netwerktafel en een ‘zendsessie’ op het Work in Progress congres, dan kan dit via het aanmeldformulier. Laat ons als IBD a.u.b. even weten als u zich aanmeldt voor een netwerktafel via info@IBDgemeenten.nl.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.