Meld uw gemeente aan voor de VCIB-aansluitbijeenkomsten van de IBD

Om u als gemeente concreet te kunnen ondersteunen vanuit de IBD, is een ‘officiële’ aansluiting van uw gemeente bij de IBD noodzakelijk. Zo’n ‘officiële’ aansluiting betekent enerzijds dat u als gemeente een aantal zaken dient in te richten om de IBD-dienstverlening af te kunnen nemen en anderzijds dat de IBD van u concrete informatie nodig heeft om gericht te kunnen handelen. Het aansluitproces bestaat uit vier stappen. Inmiddels hebben veel gemeenten stap twee van het aansluitproces doorlopen en een of meer VCIB’s opgegeven. Bij deze laatste stap hoort ook het zogenoemde ‘aansluitgesprek’ tussen de VCIB(‘s) van uw gemeente en de IBD. Heeft u dit gesprek nog niet met de IBD gevoerd? Meld u dan aan voor één van de IBD-aansluitbijeenkomsten met VCIB’s die we de komende maanden organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de VCIB’s een interactieve presentatie gegeven betreffende het aansluiten bij de IBD. Deze wordt afgesloten met een groepsgewijs aansluitgesprek.

De eerste twee bijeenkomsten staan ingepland. Gemeenten die VCIB’s hebben doorgegeven aan de IBD en die in de directe omgeving zitten van deze bijeenkomsten, zijn door de IBD inmiddels benaderd om één van deze bijeenkomsten bij te wonen.  Bent u nog niet benaderd, maar wilt u ook een aansluitgesprek en heeft u stap 1 en 2 van het aansluitproces doorlopen? Dan kan dat uiteraard. Meld u dan aan via aansluiten@IBDgemeenten.nl.

Eigen aansluitgesprek voor uw en omringende gemeenten?

Wilt u voor uzelf en omringende gemeenten een IBD-aansluitbijeenkomst voor VCIB’s organiseren, dan kan dat uiteraard ook. Neem hiervoor contact op via aansluiten@IBDgemeenten.nl en wij komen graag naar u toe!

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van het aansluitproces bij de IBD? De IBD beantwoordt deze graag via aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011. Wilt u meer informatie over het aansluitproces, dan kan dat uiteraard ook. Kijk op onze website bij onze Aansluitdocumenten.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.