Aansluiten bij de IBD in Den Haag

Op dinsdag 13 mei stond de regiobijeenkomst ‘Aansluiten bij de IBD’ in Den Haag, de internationale stad van vrede en recht, gepland. Op de tiende verdieping van de stadsbibliotheek met rondom een prachtig uitzicht over de stad, worden 25 gemeentelijke collega’s ontvangen met koffie en een ‘Haagse kakker’. Gerard Boot, plaatsvervangend gemeentesecretaris, opent de bijeenkomst. “Informatiebeveiliging is uiteraard belangrijk voor de gemeente Den Haag. Een groep security officers heeft in nauwe samenwerking met de overige afdelingen, medewerkers bewust én betrokken gemaakt op het vlak van informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is niet alleen belangrijk op ambtelijk niveau en voor onze dienstverlening, Den Haag heeft op dit vlak uiteraard ook een verantwoordelijkheid richting partners.”

IBD-aansluitproces

Tijdens het eerste gedeelte van deze regiobijeenkomst is gesproken over de doelen en de dienstverlening van de IBD. De IBD heeft een dienstverleningsportfolio gericht op informatiebeveiliging waar iedere gemeente in algemene zin gebruik van kan maken. Om ervoor te zorgen dat de IBD ook een goede invulling kan geven aan haar dienstverlening als ondersteuner van specifieke gemeenten, is het van belang dat alle gemeenten ‘officieel’ aansluiten bij de IBD. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld dat uitgebreid is toegelicht tijdens de bijeenkomst. De IBD heeft bovendien een aantal factsheets ontwikkeld, die zowel het aansluitproces, als elke stap daarbinnen uitgebreid toelichten. Bovendien zijn tijdens de bijeenkomst alle stappen van het aansluitproces, vier in getal, aan bod gekomen. De aanwezige gemeenten kregen volop de gelegenheid om vragen te stellen. De veel gestelde vragen kunt u terugvinden in de FAQ’s op onze website.

Aansluitgesprekken

Als afsluiting van de regiobijeenkomst, vond na de lunch het laatste programmaonderdeel plaats: concreet aansluiten bij de IBD. Hierin zijn de ‘officiële’ aansluitgesprekken met nagenoeg alle aanwezige gemeenten gevoerd die zich voor dit onderdeel hadden aangemeld.

Nog niet ‘officieel’ aangesloten bij de IBD?

Dan raden wij u van harte aan dit wel te doen. Zo kunnen we ook uw gemeente specifieke ondersteuning bieden op het vlak van informatiebeveiliging. Mocht u meer informatie willen over het aansluitproces, dan kunt u zich aanmelden voor een van de volgende bijeenkomsten:

• 21 mei in Groningen, Trompsingel 27, Groningen
• 10 juli in Edam-Volendam, Schepenmakersdijk 16, Edam

Wilt u nu al meer informatie over het aansluitproces, dan kan dat uiteraard ook. Kijk bij onze aansluitdocumenten op de website of mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl.

Voor wie?

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel degenen die binnen een gemeente belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO) alsook de verantwoordelijken op dit vlak (CIO).

Meer informatie?

De presentatie van de regiobijeenkomst vindt u op de IBD-website onder downloads. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dat kan! Mail dan naar info@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.