‘Aansluiten bij de IBD’ in Edam-Volendam of Groningen? Meld uw gemeente nu aan!

Ook deze maanden bezoekt de IBD verschillende locaties verspreid over het land om gemeenten ‘officieel’ aan te laten sluiten bij de IBD. Op dit moment staan er weer twee nieuwe bijeenkomsten gepland, in Groningen (21 mei) én in Edam-Volendam (10 juli).

Wilt u al eerder aansluiten bij de IBD en/of vindt u deze locaties te ver weg? Geen probleem, de IBD sluit uw gemeente ook graag aan tijdens de regiobijeenkomsten op:
• 24 april in Zwolle,
• 13 mei in Den Haag, of
• 19 mei in Nijmegen

Programma

Om uw gemeente concreet te kunnen ondersteunen vanuit de IBD is een ‘officiële’ aansluiting van uw gemeente bij de IBD noodzakelijk. Zo kunnen wij u niet alleen onze generieke dienstverlening, maar ook onze specifieke, op uw gemeente afgestemde dienstverlening aanbieden. Uw gemeente krijgt tijdens deze aansluit-bijeenkomsten, die om 9.30 uur starten en rond de klok van 13.00 uur afgelopen zijn, een volledige uitleg over het aansluitproces én kan gelijk aansluiten voor wat betreft de eerste twee stappen van het aansluitproces.

Kortom, is uw gemeente nog niet op een van onze regiobijeenkomsten geweest? Meld uw gemeente dan nu aan voor één van de regiobijeenkomsten van de IBD.

Voor wie?

De regiobijeenkomsten zijn bedoeld voor zowel degenen die binnen een gemeente belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging (CISO/CSO) alsook de verantwoordelijken op dit vlak (CIO).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van de regiobijeenkomsten door een mail te sturen aan aansluiten@IBDgemeenten.nl. Wilt u meer informatie  over het aansluitproces, dan kan dat uiteraard.

Meer informatie?

Wilt u nu al aansluiten bij de IBD? Of heeft u vragen over de regiobijeenkomsten? De IBD beantwoordt deze graag via aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.