Advies op informatiebeveiligingsvlak? Schrijf uw gemeente in voor één van de zes IBD-regiobijeenkomsten!

De komende maanden wordt vanuit de IBD een zestal regiobijeenkomsten, verspreid over het land, georganiseerd. We starten op 6 oktober in het Stadskantoor in Tilburg.

Deze zes bijeenkomsten, getiteld ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’ bestaan dit keer elk uit diverse sessies.

Gezien de merkbare behoefte van gemeenten aan ondersteuning bij de implementatie van de BIG is dit onderwerp gekozen als hoofdonderwerp van de sessies. Daarnaast laten we zien hoe het implementeren van de BIG u verder kan helpen bij het veilig gebruik van Suwinet. U slaat dus meerdere vliegen in één klap!

Ook is gebleken dat bij reeds aangesloten gemeenten behoefte bestaat aan een sessie speciaal bedoeld voor Vertrouwde Contactpersonen Informatiebeveiliging (VCIB’s). Deze sessie is technisch van aard en is bedoeld voor aangesloten gemeenten die meer willen weten over de technische meldingen van de IBD.

Programma

De regiobijeenkomsten ‘Hoe gaat u dit gemeentelijk varkentje wassen?’ bestaan uit een plenair deel en een werksessie deel. Voor nog niet aangesloten gemeenten die tijdens een bijeenkomst willen aansluiten start het programma om 9.30 uur. Voor reeds aangesloten gemeenten start het programma om 10.45 uur. Lees hier meer over het programma.

Wanneer?

De zes regiobijeenkomsten vinden plaats op :

 • maandag 6 oktober 2014, Stadskantoor, Stadhuisplein 128 in Tilburg
 • woensdag 15 oktober 2014, Gemeentehuis, Koningstraat 38 in Arnhem
 • maandag 10 november 2014, Gemeentehuis, Dudokplein 1 in IJmuiden
 • maandag 17 november 2014, Gemeentehuis, Noordersingel 33 in Assen
 • donderdag 4 december 2014, Regiokantoor, Noordendijk 250 in Dordrecht
 • donderdag 11 december 2014, Stadhuis, Stadhuisplein 1 in Amersfoort

Voor wie?

De regiobijeenkomsten en specifieke sessies zijn bedoeld voor zowel niet-aangesloten als aangesloten gemeenten, VCIB’s en degenen die binnen een gemeente belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging (CISO/CSO) dan wel de verantwoordelijken op domein-specifiek vlak voor SUWI.

U kunt zich nu aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Nu al aansluiten of meer informatie?

Bent u nog niet officieel aangesloten bij de IBD? Volg dan het voorbeeld van ruim tweederde van de gemeenten en sluit u gelijk aan bij de IBD tijdens één van de zes bijeenkomsten. Eerder aansluiten kan natuurlijk ook door een mail te sturen naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

 • Security Officer (CISO)
 • Leidinggevende ICT-afdeling
 • Senior Netwerkbeheerder
 • Incidentmanager
 • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.