Aftrap Leercommunity Informatieveiligheid

Op donderdag 10 oktober jl. vond in Hilversum de aftrap plaats van de Leercommunity Informatieveiligheid. De leercommunity is in eerste instantie bedoeld  voor aangesloten gemeenten bij zowel Govunited als ook Dimpact. Dit op initiatief van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) en de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD).

In totaal waren zeven verantwoordelijken voor de informatieveiligheid in hun gemeenten naar Hilversum afgereisd om de aftrap van de leercommunity bij te wonen. Zij zijn alleen werkzaam voor een gemeente die is aangesloten bij GovUnited. Naast de gastgemeente Hilversum waren dit de gemeenten Renkum, Zutphen, Terneuzen, Assen, Uithoorn, Berkelland en Aa-Hunze. Dimpact werd vertegenwoordigd door het management van de Dimpact organisatie.

Doelstellingen

Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn de doelstellingen van de leercommunity met elkaar afgesproken. Zo moet de Leercommunity Informatieveiligheid ondermeer de aangesloten gemeenten helpen bij de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG). Daarnaast is er een behoefte om handvatten aangereikt te krijgen om het bewustzijn voor informatieveiligheid te creëren bij bestuurders en topmanagement. En bovendien om het onderwerp ook daadwerkelijk op de bestuurlijke agenda te krijgen en de benodigde processen te borgen in de eigen gemeentelijke organisatie. Naast deze doelstellingen is kennisdeling minstens zo belangrijk. Ervaringen en kennis die gemeenten hebben opgedaan op het informatieveiligheidsvlak worden actief verspreid.

Toewerken naar een slotbijeenkomst

De deelnemers uit de Leercommunity hebben afgesproken om eens in de twee maanden bij elkaar te komen. Na elke tweede bijeenkomst organiseert de Taskforce BID in samenwerking met de IBD een programmaraad waarbij ook de bestuurders en topmanagers van de deelnemende gemeenten uitgenodigd zijn. Eind volgend jaar vindt vervolgens een slotbijeenkomst plaats voor alle aangesloten gemeenten bij GovUnited en Dimpact. Doel van deze bijeenkomst is vooral de opgedane kennis en ervaring (best practices) uit de leercommunity te delen met de andere gemeenten.

Volgende bijeenkomst

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats in de eerste week van december van dit jaar. De gemeente Eemnes fungeert dan als gastgemeente. Deze bijeenkomst staat dan vooral in het teken van de gemeentelijke Baseline (BIG).

Meer informatie?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben? Dan beantwoordt de IBD uw vragen graag via info@IBDgemeenten.nl of 070-373 8011.