Atriumlezing: WRR-voorzitter Corien Prins over privacy als kans

Datum: 9 november 2017

Tijd: 15:30 - 17:00

Locatie: VNG, Nassaulaan 12, Den Haag

In een wereld van ‘sleepwetten’ en datalekken stellen burgers zich steeds vaker kritisch op in het verstrekken van informatie. Want wat gebeurt er met die gegevens en wie kunnen er allemaal bij? Corien Prins gaat in op de kansen en uitdagingen van gemeenten bij de privacybescherming van hun inwoners.

Prins stelt dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de op handen zijnde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet alleen de positie van inwoners versterken, maar juist ook gemeenten de kans bieden hun gegevensgebruik en -deling beter en betrouwbaarder in te richten.

Prof. mr. J.E.J. (Corien) Prins is sinds april 2017 voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Zij is als hoogleraar Recht en Informatisering verbonden aan de Tilburg Law School van de Tilburg University en houdt zich bezig met juridische vraagstukken rond informatisering en nieuwe technologieën, gegevensbescherming en privacy.

Meer informatie en aanmelden kan hier.