Conferentie visitatiecommissie Informatieveiligheid

Datum: 28 september 2017

Tijd: 9:00 - 17:00

Locatie: Gouda, Het Oude Stadhuys

Met de conferentie visitatiecommissie Informatieveiligheid wil de visitatiecommissie en de directie van VNG gezamenlijk komen tot een stap voorwaarts op het vlak van informatieveiligheid. Deze moet op de kortere termijn daadwerkelijk leiden tot een verbeterd handelingsperspectief op het gebied van onderlinge communicatie én samenwerking.

De visitatiecommissie en de directie van VNG nodigt bestuurders én gemeentelijke CISO’s van harte uit om bij deze conferentie in Gouda aanwezig te zijn.  Voor meer informatie klik hier.