Expertgroep SIEM/SOC

Datum: 26 april 2017

Tijd: 10:00 - 13:00

Locatie: Gemeente Utrecht, Stadsplateau 1, 3500 CE Utrecht

De IBD voert een verkenning uit met betrekking tot Threat Intelligence en SIEM/SOC. Hiervoor is reeds een aantal factsheets in ontwikkeling. De IBD wil een expertgroep samenstellen om de mogelijkheden voor gemeentelijke SIEM/SOC dienstverlening te verkennen. In een aantal sessies richt de expertgroep, die uit gemeentelijke deelnemers en leveranciers zal bestaan, zich op het ontwikkelen van implementatiepakketten (kaders, richtlijnen, standaarden, use cases) voor gemeenten van verschillende omvang en volwassenheidsniveaus, waarmee gemeenten naar leveranciers kunnen treden.

Bijeenkomsten

Er zijn drie expertgroep sessies gepland:

• woensdag 26 april
• woensdag 24 mei
• woensdag 28 juni

De bijeenkomsten vinden plaats van 10:00 – 13:00 uur (incl. lunch) in Utrecht. Wij zoeken gemeentelijke deelnemers met (enige) relevante kennis en ervaring op dit onderwerp. De verwachte tijdsinvestering aan voorbereiding en uitwerking is 2-4 uur per sessie.

Aanmelden voor de expertgroep

Wilt u deelnemen aan de expertgroep? Stuurt u dan een e-mail aan bijeenkomsten@IBDgemeenten.nl met uw contactgegevens. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.