IBD Regiobijeenkomst ‘Help! Een incindent…’ – Groningen

Datum: 18 mei 2017

Tijd: 13:00 - 16:00

Locatie: Gemeente Groningen, Trompsingel 27, 9724 DA Groningen

In het tweede kwartaal van 2017 organiseert de IBD verspreid over het land meerdere regiobijeenkomsten. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers de gevolgen van een recent incident en gaan vervolgens in op de manieren waarop een dergelijk incident in de toekomst kan worden voorkomen. Door het incident vanuit meerdere perspectieven te bekijken krijgen de deelnemers een beeld van de onderdelen uit de BIG en de samenhang van deze onderdelen.

Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten.