Kringbijeenkomst gemeentesecretarissen Noord-Veluwe

Datum: 25 juni 2014

Locatie: Nunspeet

Hoe borgt u informatieveiligheid in uw organisatie? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomsten informatieveiligheid die de Taskforce BID in nauwe samenwerking met de VGS en het regionale kringbestuur van Kring Noord-Veluwe organiseert. Naast aandacht voor de belangrijkste bestuurlijke risico’s op informatieveiligheidsvlak, gaat de Taskforce BID in op de vraag hoe gemeentesecretarissen om kunnen gaan met het aan belang winnende vraagstuk van informatieveiligheid.