Learn & Share bijeenkomsten Informatieveiligheid 2014

Datum: 28 mei 2014

Locatie: Edam

De gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel’

Onder de titel ‘De gemeentelijke ketting is zo sterk als de zwakste schakel’ organiseert de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) in de komende maanden Learn & Share bijeenkomsten Informatieveiligheid voor burgemeesters en wethouders. Dat doet de Taskforce BID uiteraard niet alleen, dat doet zij samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de provinciale afdelingen van de VNG, het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB) en de Wethoudersvereniging. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de belangrijkste bestuurlijke risico’s en stuurvragen als het gaat om informatieveiligheid. Ook worden onderdelen uit de Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ behandeld, die eind november aan de orde is gekomen tijdens de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG.

De bijeenkomst vindt plaats in Edam op 28 mei.

Meer informatie over deze bijeenkomsten vindt u ook op de website van de Taskforce BID:
http://www.taskforcebid.nl/evenementen/learn-share-bijeenkomsten-voor-burgemeesters-en-wethouders/