Ondertekening Convenant Informatieveiligheid

Datum: 12 februari 2015

Tijd: 12:30 - 13:30

Locatie: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Nassaulaan 12, te Den Haag

Vertegenwoordigers van respectievelijk Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS), Vereniging Directeuren Publieksdiensten (VDP), Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), Dataland, IMG100.000+, Federatie van Algemene Middelenmanagers bij de Overheid (FAMO), VIAG en Vereniging van Griffiers ondertekenen tijdens deze bijeenkomst het convenant Informatieveiligheid met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)/De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD). De heer Franc Weerwind, portefeuillehouder Informatieveiligheid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid (D&I) is gastheer tijdens deze bijeenkomst.

Tijdens de bijeenkomst verzorgen Henk Wesseling, bestuurlijk hoofd van de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID), Larissa Zegveld, directeur KING en Kees Jan de Vet, lid van de Directieraad VNG, een inleiding waarna de ondertekening en een kort fotomoment volgt. Na de ondertekening is er een presentatie over WaarStaatJeGemeente.nl, een handzaam instrument dat onder meer gebruikt is om uitvragen over informatieveiligheid te doen. Alsook een toelichting op de resultaten van de een-op-een-aanpak Informatieveiligheid die de Taskforce BID in opdracht van de VNG in het najaar van 2015 heeft uitgevoerd.

Meer informatie over deze bijeenkomst en de ondertekening leest u in ons nieuwsbericht.