Regiobijeenkomst ‘Implementeren van en rapporteren over IB-maatregelen: een workshop over het wiel uitvinden en bijsturen’ – Culemborg

Datum: 29 september 2015

Tijd: 11:00 - 15:30

Locatie: Stadhuis gemeente Culemborg, Oude Vismarkt 4, 4101 CA Culemborg

Tijdens deze regiobijeenkomsten staan dit keer niet één maar twee stappen uit de BIG centraal, namelijk stap drie ‘Implementeren van de maatregelen, zelf opnieuw het wiel uitvinden of synergie met wat er al is?’ en stap vier ‘Hoe stel ik vast of de IB-maatregelen van mijn gemeente effectief zijn en hoe rapporteer ik hierover?’.

Als de eerste stappen zijn gezet en een informatiebeveiligingsplan is opgesteld, dan gaat een CISO aan de slag met de maatregelen die in het plan zijn benoemd. Daarbij ligt de nadruk op de procesmatige implementatie en niet de technische invulling. Ook hierbij staan de kritische processen en essentiële systemen van de gemeente als BPR/GBA, SUWI, decentralisaties en PUN centraal. Wat is de samenhang en zijn er overeenkomsten in aanpak tussen de normenkaders voor deze verschillende beleidsdomeinen? Wat kun je als CISO leren van de aanpak binnen deze beleidsdomeinen en hoe kunnen deze gemeente-breed hergebruikt worden? Welke activiteiten moet je als CISO uitvoeren om inzicht te krijgen en houden in de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen? Welke instrumenten en rapportages kunnen hierbij ondersteunen en hoe zorg je dat tekortkomingen worden verholpen? Tijdens deze regiobijeenkomst worden deze en al uw andere vragen aan de hand van een interactieve sessie en oefeningen verdiepend behandeld en beantwoord. De nadruk ligt op het ‘doen’, kortom we gaan gezamenlijk aan de slag.

Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt. U kunt zich hiervoor dus niet meer aanmelden.