Train de trainer sessie IBD Crisisgame

Datum: 14 maart 2017

De IBD Crisisgame is bedoeld voor gemeenten om zelf in te zetten in de eigen organisatie om met het crisisteam te oefenen ofwel (bestuurlijke) bewustwording te ondersteunen. Deelnemers kunnen daarom  een Train de trainer sessie volgen. Tijdens deze sessie wordt je opgeleid tot moderator en lichten we het spelmateriaal toe. Ook is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen over het spel en de organisatie ervan. Na het volgen van de Train de trainer sessie krijg je beschikking tot al het materiaal en een moderatorshandleiding. De sessie vindt plaats bij de IBD in Den Haag van 13:30-15:30. Je kan je aanmelden via bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl.