VCIB-bijeenkomst (IBD) – BghU

Datum: 25 oktober 2017

Tijd: 10:00 - 11:00

Locatie: Utrecht, ZuidToren 16e etage (direct naast NS Centraal Station Utrecht)

Gelegenheid voor VCIB’s om met de IBD het VCIB-gesprek te voeren over de rol en verantwoordelijkheden van de VCIB. Tevens wordt ingegaan hoe om te gaan met de vertrouwelijke informatie die de IBD deelt met VCIB’s en wordt een toelichting gegeven op stap 3 en 4 van het aansluiten bij de IBD.

Het maximaal aantal deelnemers voor deze bijeenkomst is bereikt dus het is niet meer mogelijk u hier voor aan te melden.