Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten nu te downloaden via Community Informatiebeveiliging

Op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) is door de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten een vertaalslag gemaakt naar een baseline voor de gemeentelijke markt. Deze Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) betreft twee varianten, een Strategische- én een Tactische Baseline. Beide varianten van de BIG zijn nu beschikbaar voor alle gemeenten, zodat door iedere gemeente tot implementatie van de BIG kan worden overgegaan. Middels een vandaag verzonden brief aan de gemeentesecretaris wordt iedere gemeente hierover geïnformeerd.

Aanleiding voor een gemeentelijke baseline

Gemeenten zijn net als andere organisaties uitermate kwetsbaar als het gaat om hun (digitale) dienstverlening. Reden om de informatiehuishouding goed op orde te hebben. Eén van de meest basale hulpmiddelen hierbij is natuurlijk de implementatie van een baseline. Eerder is de BIR ontwikkeld en nu de gemeentelijke vertaalslag ervan, de BIG. Bestuur en management hebben met deze baseline een instrument in handen waarmee zij in staat zijn om te meten of de organisatie ‘in control’ is op gebied van informatiebeveiliging. Er wordt zo een indruk opgedaan of informatiebeveiliging als zodanig aantoonbaar beheerst wordt tot op een niveau dat van de organisatie verwacht mag worden. Met de totstandkoming van de BIG is een belangrijke stap voorwaarts gezet op het vlak van informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke markt. Uiteraard pas met echt succes wanneer elke gemeente de BIG ook daadwerkelijk heeft geïmplementeerd.

Meer concrete producten in het verschiet

We zijn er echter nog niet. Want de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten is in gesprek met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening om naast deze Strategische en Tactische Baseline gezamenlijk ook producten en templates voor gemeenten te ontwikkelen op operationeel niveau. Om zo gemeenten te ondersteunen en hen niet opnieuw het wiel te laten uitvinden. Deze producten en templates zullen stapsgewijs worden ontwikkeld en aangeboden. We houden u hierover uiteraard op de hoogte!

BIG downloaden?

Mocht u als gemeente de BIG willen ontvangen dan kan dat uiteraard. Download de beide documenten (Strategische en Tactische Baseline) op onze website.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD van KING via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.