Bedrijfscontinuïteit centraal tijdens eerste regiobijeenkomst najaar 2016

In de regionale bijeenkomsten van de IBD staat in de komende periode het thema bedrijfscontinuïteit centraal. Gedurende de regiobijeenkomst bespreken we met de deelnemers hoe gemeenten op onderdelen focus kunnen aanbrengen bij het implementeren van de BIG door de benodigde bedrijfscontinuïteit in kaart te brengen. Interactie, leren van elkaar en oefenen staan centraal gedurende deze regiobijeenkomsten. Zo’n 35 gemeentelijke deelnemers waren op 19 september in Woerden aanwezig bij de eerste uit de serie regiobijeenkomsten.

Ontwikkelingen informatiebeveiliging gemeenten

In de opening van de bijeenkomst nam Bas Nieuwesteeg, teamcoördinator van de IBD, de ontwikkelingen van de afgelopen periode door. Hij benadrukte het belang van een overzicht van externe IP-adressen en een actuele ICT-foto bij de snelheid waarmee gemeenten kunnen acteren bij het optreden van kwetsbaarheden of incidenten. Gemeenten die al zijn aangesloten op stap 3 en 4 onderschreven het nut hiervan.

BCM-aanpak

Jule Hintzbergen, adviseur van de IBD, nam de deelnemers mee in de methodiek van de IBD op het thema bedrijfscontinuïteitsmanagement (BCM) zoals die ook beschreven is in de nieuwe operationele BIG BCM-documenten. De methodiek is pragmatisch en wijkt daarom af van bestaande internationale standaarden en aanpakken.

Workshops BCM

In twee interactieve workshops werd op basis van scenario’s van brand en stroomstoring als oefening antwoorden gezocht op de volgende vragen: Welke middelen staan de gemeente op dit moment ter beschikking en hoe kan de gemeente daarmee een calamiteit overleven? Welke hersteltijden kunnen vandaag redelijkerwijs gerealiseerd worden?

Regiobijeenkomsten

Er zijn nog enkele deelnemersplaatsen beschikbaar voor de regiobijeenkomsten dit najaar. U kunt zich mogelijk nog inschrijven voor een regiobijeenkomst bij u in de buurt via de inschrijvingspagina.

IBD community

Wilt u meer informatie en ervaringen uitwisselen rondom deze en andere onderwerpen op informatiebeveiliging? Via de IBD community kunt u in contact komen met collega gemeenten voor discussies en het delen van voorbeelddocumenten. Op onze website treft u onder andere operationele BIG kennisproducten over bedrijfscontinuïteitsmanagement.