Bijeenkomst ICT-Beveiligingsassessment DigiD voor leveranciers, audit- en pentestpartijen

Naast de regiobijeenkomsten voor de gemeenten rondom het ICT-Beveiligingsassessment DigiD, wordt op donderdag 21 februari ook speciaal voor leveranciers, audit- en pentestpartijen een bijeenkomst georganiseerd door de Informatiebeveiligingsdienst van KING. Zo worden alle betrokken partijen optimaal voorbereid op het jaarlijks uit te voeren ICT-Beveiligingsassessment DigiD en alle bijbehorende processtappen. De bijeenkomst wordt gehouden op de locatie van het Business Centre Nederland (BCN) te Utrecht. Voor gemeenten hebben de bijeenkomsten al in oktober en november 2012 plaatsgevonden.

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst ICT-Beveiligingsassessment DigiD is om leveranciers, audit- en pentestpartijen te informeren over alle ins & outs van het assessment. Tevens wordt uitgebreid ingegaan op de rol en verantwoordelijkheden van deze partijen in het assessment. Verschillende sprekers waaronder Logius, NOREA, een pilotgemeente en de IBD, komen aan het woord over onderwerpen als:

  • Wat houdt het ICT-beveiligingsassessment DigiD concreet in?
  • Wat zijn de ervaringen van gemeenten met het assessment (inclusief pilot) tot nu toe?
  • Hoe ziet het proces van voorbereidingen op en uitvoering van het jaarlijks assessment eruit?
  • Wat wordt er precies van leveranciers, respectievelijk audit- en pentestpartijen verwacht?

Programma

Om zowel de audit- en pentestpartijen en ook betrokken leveranciers van zoveel mogelijk nuttige en gerichte informatie te kunnen voorzien, wordt de bijeenkomst gescheiden georganiseerd. In de ochtend is voor leveranciers een apart programma samengesteld. In het middagdeel worden de audit- en pentestpartijen geïnformeerd:

  • 09.30-12.15 uur: Programma ochtendbijeenkomst voor leveranciers
  • 12.15-13.15 uur: Netwerklunch voor leveranciers, audit- en pentestpartijen
  • 13.15-16.00 uur: Programma middagbijeenkomst voor audit- en pentestpartijen

Tussen de middag staat een netwerklunch voor de betrokken partijen op het programma, om zo informatie en ervaringen met elkaar te kunnen uitwisselen.

Aanmelden

Wilt u als leverancier, audit- of pentestpartij de bijeenkomst bijwonen? Dan kunt u zich tot uiterlijk vrijdag 15 februari a.s. aanmelden via het aanmeldingsformulier:

  • Als leverancier kunt u zich aanmelden via aanmeldingsformulier leveranciers
  • Als audit- of pentestpartij kunt u zich aanmelden via aanmeldingsformulier audit- en pentestpartij.