Campagne iBewustzijn Overheid: Nederland digitaal veiliger, daar zorgen we samen voor!

We maken steeds meer gebruik van digitale hulpmiddelen waarmee we flexibeler en efficiënter kunnen werken. Het gebruik van deze middelen vraagt wel om (nieuwe) kennis en vaardigheden én het besef dat de informatie waarmee we werken kwetsbaar is. Want, binnen het overheidswezen hebben we nu eenmaal speciale verantwoordelijkheden naar burgers en bedrijven toe. Daarom is er een speciale informatiebewustzijnscampagne ontwikkeld die op de overheden toegespitst is: iBewustzijn Overheid.

De campagne iBewustzijn Overheid maakt alle medewerkers van provincies, waterschappen en ook gemeenten bewust van de invloed van hun handelen op informatieveiligheid en leert hen zorgvuldiger met (digitale) informatie om te gaan. Zo kunnen risico’s (beter) voorkomen worden. Aan welke risico’s denken we dan? Bijvoorbeeld vertrouwelijk stukken doorsturen naar een privé e-mailadres, werken met persoonsgegevens van burgers via openbare WiFi, computers niet vergrendelen wanneer de werkplek wordt verlaten en niet weten wat te doen als iemand per ongeluk toch in een phishing e-mail is ‘getrapt’.

Aanbod iBewustzijn Overheid

De campagne iBeustzijn Overheid bestaat onder meer uit een website, vijf interactieve workshops en tal van ondersteunende communicatiemiddelen, zoals posters, een folder, Gouden Regels en animatievideo’s. Ook is er de iVeiligheidsapp. Deze app is gratis te downloaden via de Apple store en de Google Playstore. Alle communicatiematerialen zijn geschikt, en deels eigen te maken, voor alle provincies, waterschappen en gemeenten. Er kan ook gekozen worden om bepaalde delen of producten uit de campagne in te zetten en/of te combineren met bestaande of reeds geplande initiatieven en campagnes binnen de eigen organisatie.

Alert Online

Tussen 27 oktober en 6 november aanstaande wordt er landelijk veel aandacht besteed aan het onderwerp Cyber Ssecurity vanuit de campagne Alert Online. Dit moment versterkt de kick off van campagne iBewustzijn Overheid binnen de eigen organisatie. De gemeente Den Bosch, gemeente Drechtsteden, provincie Flevoland en waterschap Rijnland zijn zich al aan het voorbereiden!

Meer informatie?

iBewustzijn Overheid is mogelijk gemaakt door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID). Alle informatie en alle materialen zijn af te nemen via de deelsite Pleio van de Taskforce BID. Vragen? Mail deze naar info@ibewustzijnoverheid.nl.