Cybersecuritybeeld Nederland

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) brengt jaarlijks het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) uit. Dit doen zij mede onder de verantwoordelijkheid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Zo ook dit jaar weer. Vlak voordat alle vakanties van start gaan, publiceert de NCSC de 4e editie van het CSBN. Dit beeld is erop gericht om inzicht te bieden in ontwikkelingen, belangen, dreigingen en weerbaarheid op het gebied van cyber security. Want, zoals ook deze editie weer laat zien, de uitdaging op het gebied van cyber security wordt steeds complexer en alleen met de juiste aanpak en samenwerking kunnen we onze digitale samenleving veilig en open houden. De IBD en het NCSC werken als ketenpartners nauw samen op het gebied van incidentpreventie, -detectie en –coördinatie.

Kernbevindingen
Uit deze 4e editie van het Cybersecuritybeeld Nederland komen vier kernbevindingen naar voren: 1. de potentiële impact van cyberaanvallen en verstoringen neemt toe door verdergaande digitalisering, 2. gebrek aan ICT-duurzaamheid en toenemende koppeling vormen een risico voor de maatschappelijke veiligheid, 3. cybercriminelen en -staten blijven de grootste dreiging en 4. privacy onder druk door dataverzameling. Naar aanleiding van deze bevindingen heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een beleidsreactie aan de Tweede Kamer verzonden.

Toenemende digitalisering en afhankelijkheid van ICT!
Minister Opstelten stelt in zijn beleidsreactie het volgende: “Door de toenemende digitalisering en afhankelijkheid van ICT neemt de impact, alsmede het risico van cyberaanvallen en verstoringen toe. Grootschalige verstoringen van de digitale infrastructuur kunnen binnen de vitale sectoren leiden tot ontwrichting of uitval van dienstverlening met maatschappelijke onrust als mogelijk gevolg.” Minister Opstelten benadrukt dat hij blijft inzetten op detectie, analyse en respons, om op die manier digitale aanvallen zo snel als mogelijk te detecteren en eventuele verstoringen te verhelpen. Ook benadrukt hij het belang van een krachtige aanpak van cybercrime. Daarbij wordt onder andere de onderzoeks- en analysecapaciteiten van het NCSC, de nationale politie, de AIVD en de MIVD versterkt om inzicht te krijgen in dreigingen en risico’s in het cyberdomein.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de dienstverlening van de IBD, uw gemeente ‘officieel’ aansluiten of heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Stuur dan een e-mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.