De hoogste tijd; alle IBD-dienstverlening paraat door uw gemeente nu aan te sluiten?

Om gemeenten te voorzien van de juiste informatie met betrekking tot informatiebeveiliging én om haar dienstverlening nog beter te kunnen ontsluiten, heeft de IBD een eigen website ontwikkeld. Vandaag, 11 juni, is de IBD-website, www.IBDgemeenten.nl, officieel online gegaan.

Omdat de IBD ook uw gemeente graag gemeente-specifieke dienstverlening biedt op informatiebeveiligingsvlak, hopen wij dat het ook voor niet-aangesloten gemeenten tijd is om ‘officieel’ aan te sluiten bij de IBD. U wilt als gemeente toch ook als eerste op de hoogte gesteld worden van incidenten of gedetecteerde zwakheden?

Nog niet aangesloten? Sluit uw gemeente dan nog voor de zomer aan!

Uiteraard kunt u via onze nieuwe website de stappen vinden om uw gemeente ‘officieel’ aan te sluiten. Sluit u dus nu ‘officieel’ aan bij de IBD via onze website of stuur direct een mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.