De Verkenning Informatieveiligheid Buitenland; een praktisch instrument om te leren van anderen

De afgelopen twee jaar is in samenwerking met de koepelorganisaties, betrokken bestuurders, wetenschappers, private organisaties en de Taskforce BID actief gewerkt aan een veelheid aan initiatieven op informatieveiligheidsvlak.

Eén van de interbestuurlijke instrumenten die is ontwikkeld op initiatief van de Taskforce BID is een Verkenning Informatieveiligheid Buitenland. Een verkenning bedoeld voor bestuurders en topmanagers uit medeoverheden die benieuwd zijn naar hoe informatieveiligheid in het buitenland geregeld is. Een verkenning naar inspirerende lessen die te leren zijn van buitenlandse overheden als het gaat om informatieveiligheid. Voor een zestal landen zijn de belangrijkste sturingsmechanismen voor informatieveiligheid beschreven. De verkenning biedt inspiratie om na te denken over het sturen van informatieveiligheid binnen het Nederlandse openbaar bestuur. Sponsor van deze verkenning is Rob van Gijzel, burgemeester gemeente Eindhoven, die van mening is dat de lessen die we kunnen leren uit het buitenland ons als Nederland sterker zullen maken. “Deze verkenning Informatieveiligheid Buitenland schetst de aanpak en ervaringen van een zestal landen op het gebied van informatieveiligheid. Het is een handzame en toegankelijke publicatie die op basis van de ervaringen van andere landen, tot een aantal aandachtspunten voor Nederland komt, met als inzet om daar van te leren.”

Benieuwd naar de verkenning Informatieveiligheid Buitenland?

De verkenning Informatieveiligheid Buitenland is een onderdeel van de Cassette Informatieveiligheid. Naast deze handreiking bevat de Cassette Informatieveiligheid: een handreiking Cloud Computing, een handreiking Goed Opdrachtgeverschap en een Inspiratiebundel met essays over informatieveiligheid, geschreven door deskundigen. Benieuwd naar de instrumenten? Download deze op de website van de Taskforce BID bij Instrumenten Informatieveiligheid.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze instrumenten of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Taskforce BID via info@taskforcebid.nl.