De zomer is in aantocht, ontspan met de IBD-krant!

De eerste helft van 2014 is inmiddels voorbij, de zomerperiode staat voor de deur. Bij de IBD kijken we met een goed gevoel terug op de stappen die gemeenten, al dan niet samen met de IBD, dit jaar hebben gezet op informatiebeveiligingsvlak. De constructieve samenwerking die de IBD heeft met gemeenten, maar ook met leveranciers, adviseurs, audit- en pentestpartijen op een veelheid aan vlakken als het gaat om informatiebeveiliging, is een positieve zaak. Alleen zo is het mogelijk met succes te bouwen aan een informatieveilige gemeentelijke overheid.

Concrete handvatten

Om gemeenten concrete handvatten te bieden op informatiebeveiligingsvlak heeft de IBD verschillende vormen van dienstverlening en producten ontwikkeld. Voor gemeenten die officieel zijn aangesloten bij de IBD, inmiddels al de helft van de gemeenten, levert de IBD gemeente-specifieke ondersteuning bij incidenten en crisissituaties. Voor gemeenten die gestart zijn met de implementatie van het fundament onder hun informatiebeveiliging, de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), heeft de IBD concrete producten ontwikkeld die de implementatie van de BIG aanzienlijk vereenvoudigen. Kijk op de betreffende pagina’s van de website als u meer wilt weten over de producten en diensten van de IBD.

Tijd voor ontspanning

Om de zomer wat meer ontspannen in te gaan, zorgt de IBD voor inspirerend leesvoer: de tweede editie van de IBD-krant. De krant verschijnt zowel in digitale als in gedrukte vorm. Dit keer met als speciaal accent ‘Aansluiten bij de IBD’. In de krant vindt u informatie en inspiratie aangaande de ontwikkelingen op informatiebeveiligingsgebied bij collega-gemeenten en natuurlijk de laatste nieuwtjes vanuit de IBD. De interviews zijn zowel vanuit beleids- als ICT-perspectief ingestoken, want informatiebeveiliging gaat verder dan techniek alleen.

Nieuwsgierig?

De krant zal in de tweede week van juli verspreid worden onder burgemeesters, gemeentesecretarissen en ICT-contactpersonen. Bent u ook nieuwsgierig naar de krant en wilt u deze ook ontvangen? Geen probleem, Lees dan de online versie of de pdf versie van de krant op onze website of vraag een papieren exemplaar aan via info@IBDgemeenten.nl.

Meer informatie?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.

 

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.