Deadline inschrijving ondersteuningsovereenkomst Windows XP nadert!

Gebruikt u nog Windows XP, Exchange 2003 of Office 2003? Dan raadt de IBD uw gemeente aan deel te nemen aan de ondersteuningsovereenkomst met Microsoft. Deze overeenkomst is op 9 april op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven (G5), de IBD en de VNG, gesloten met Microsoft, en betreft de migratie van Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003. Ook andere decentrale overheden zoals waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen (GR) kunnen van deze overeenkomst gebruik maken.

Aanmelden?

Maakt ook uw gemeente nu nog gebruik van Windows XP, Exchange 2003 of Office 2003? Dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan deze overeenkomst door een e-mail te sturen naar info@IBDgemeenten.nl. Gemeenten en andere decentrale overheden hebben nog tot en met 25 april de tijd om zich bij de IBD aan te melden voor deelname. Om 17.00 uur sluit de inschrijvingstermijn.

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of bel 070 373 8011.