Deelnemers crisisoefening informatiebeveiliging gezocht

Het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) heeft een game ontwikkeld waarmee professionals crisismanagement rondom een informatiebeveiligingsincident kunnen oefenen. Op initiatief van de Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid en de adviesraad verkent de IBD momenteel of deze game in het gemeentelijke domein kan worden ingezet.

Op 5 juli organiseert de IBD een try-out oefening op basis van de crisisgame. De IBD zoekt gemeentelijke deelnemers om de game te evalueren. De crisisgame wordt gehouden op 5 juli a.s. van 13:00 tot 16:00 uur bij de IBD in Den Haag.

Wilt u deelnemen aan de crisisgame? Dan kunt u zich aanmelden via: bijeenkomsten@ibdgemeenten.nl.

 

FAQ
Wanneer doe ik een PIA?

Om te bepalen of een PIA noodzakelijk is kunt u gebruik maken van de Baselinetoets BIG van de IBD.

De Baselinetoets BIG is bijgewerkt naar versie 1.3. Deze versie is in lijn gebracht met de AVG. Het tabblad “privacy” van de baselinetoets helpt u te bepalen of een Data protection impact assessment(DPIA) noodzakelijk is. U moet vanaf 25 mei 2018 een DPIA uitvoeren als uw beoogde gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico met zich meebrengt. U kunt nu alvast inschatten of u straks DPIA’s moet uitvoeren en hoe u dit dan gaat aanpakken.

Wat moeten we doen als een gebruikersnaam / wachtwoord in verkeerde handen is gevallen?
  • Het wachtwoord wordt direct na ontdekken van het incident gewijzigd.
  • Onderzoek of er toegang is geweest tot het account en of toegang is gezocht tot persoonsgegevens.
  • Op basis van loggegevens kan mogelijk uitgesloten worden of er toegang tot het account/de persoonsgegevens is geweest.
  • Indien dit is uit te sluiten is er alleen spraken van een beveiligingsincident, niet van een datalek.

Zie ook:
Phishing gaat mobiel
Factsheet e-mailauthenticatie

Is mijn informatiebeveiligingsincident een datalek?

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens.
Een voorbeeld hiervan is het kapot gaan van een harde schijf in een server. Dit kan er voor zorgen dat bepaalde gegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn. Als er geen persoonsgegevens op de harde schijf stonden heeft u alleen een incident. Het kapot gaan van een harde schijf is dus niet direct een datalek. Als dit niet het geval is en u de data niet terug kunt zetten, heeft u, in het geval dat er persoonsgegevens bij betrokken waren, een datalek.

Bekijk meer gerelateerde FAQ