Details ondersteuningsovereenkomst Windows XP met Microsoft en decentrale overheden

Op initiatief van de vijf grootste gemeenten, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven (G5), de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en de VNG is gisteren, 9 april 2014, met Microsoft een ondersteuningsovereenkomst getekend voor 1 jaar, ten behoeve van de migratie van Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003.  Deze overeenkomst is niet alleen bedoeld voor de gemeentelijke overheid, maar ook voor andere decentrale overheden zoals waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen.

Kosten ondersteuning

Voor de ondersteuning is door de VNG in totaal een maximaal bedrag gereserveerd van 1.1 miljoen euro. Gemeente Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven stellen zich garant voor dit bedrag. Gemeente Den Haag is mede initiatiefnemer achter de overeenkomst, ondanks het feit dat zij reeds gemigreerd is naar een ander besturingssysteem. Den Haag wil hiermee het belang van de collectieve benadering binnen de gemeentelijke markt op het vlak van informatieveiligheid benadrukken.

Deelnemende gemeenten

De overeenkomst staat ten dienste van alle decentrale overheden die nog een migratiepad hebben openstaan voor resterende systemen draaiend onder Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003. Additioneel deelnemende gemeenten dragen ieder een financiële vergoeding bij. Deze bedraagt 5.000 euro voor gemeenten onder de 30.000 inwoners, 15.000 euro voor gemeenten boven de 30.000 inwoners. Ook andere decentrale overheden zoals waterschappen, provincies en gemeenschappelijke regelingen die willen deelnemen aan de overeenkomst, betalen een vaste financiële bijdrage ter hoogte van 15.000 euro. De huidige contracten betreffende de ondersteuning op Windows XP,  Exchange 2003 en Office 2003 in de periode na 8 april, worden bij deelname ondergebracht onder de voorwaarden van deze nieuwe ondersteuningsovereenkomst.

Groningen en Almere eerste deelnemers

De eerste twee gemeenten die deel gaan nemen aan de ondersteuningsovereenkomst zijn Groningen en Almere. Deze beide gemeenten hebben elk eerder al een contract met Microsoft afgesloten. Deze contracten worden nu vervangen door de ondersteuningsovereenkomst. Andere gemeenten en decentrale overheden hebben tot en met 25 april de tijd om zich bij de IBD aan te melden voor deelname.

Intensieve samenwerking binnen gemeentelijke overheid

Het initiatief van de G5, de IBD en de VNG is geheel in lijn met de nauwe samenwerking die gemeenten al hebben op het vlak van informatieveiligheid en informatiebeveiliging. Concrete voorbeelden van deze samenwerking zijn: de oprichting van de IBD, de ontwikkeling van de Baseline Informatieveiligheid Nederlandse Gemeenten (BIG) en het aannemen door gemeenten van de VNG-Resolutie ‘Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente’ op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG eind 2013.

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nlof bel 070 373 8011.