DigiD-producten

TPM-gegevens ICT-Beveiligingsassessment DigiD in GEMMA Softwarecatalogus

TPM-gegevens ICT-Beveiligingsassessment DigiD in GEMMA Softwarecatalogus

Om de veiligheid van digitaal zaken doen via DigiD te borgen voor burgers, dienen gemeenten periodiek een ICT-Beveiligingsassessment DigiD uit te voeren. Een goede voorbereiding op het assessment door zowel gemeenten als leveranciers zorgt voor een versnelling van het assessmentproces…

Lees verder
24 maart 2015
Aanscherping ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2015

Aanscherping ICT-Beveiligingsassessment DigiD 2015

Op 9 januari 2015 hebben VNG, IBD, VIAG, Logius en NOREA, op initiatief van de VIAG, overleg gevoerd over het ICT-Beveiligingsassessment DigiD voor dit jaar. Doel van dit overleg is enerzijds om te komen tot meer eenduidigheid in de beoordeling..

Lees verder
28 januari 2015
Het tweede ICT-Beveiligingsassessment DigiD staat voor de deur!

Het tweede ICT-Beveiligingsassessment DigiD staat voor de deur!

Na het eerste ICT-Beveiligingsasessment DigiD in 2013 staat ook voor DigiD-houdende gemeenten het tweede assessment voor de deur. Het afgelopen half jaar zijn er bij de IBD veel vragen binnen gekomen vanuit gemeenten over het tweede ICT-Beveiligingsassessment DigiD. Vragen over..

Lees verder
30 juli 2014

Informatiebeveiliging in het Oosten van het land

De gemeente Apeldoorn is de laatste geïnterviewde gemeente in de reeks van interviews 2013 over informatiebeveiliging. Een inspirerend interview, zeker in het licht van de Resolutie Informatieveiligheid ‘Randvoorwaarde voor de professionele gemeente’, waar gemeenten mee hebben ingestemd tijdens de Bijzondere..

Lees verder
20 december 2013

Gemeente Nieuwegein en informatiebeveiliging; burgemeester Backhuijs en CISO Pieter van der Hoog aan het woord

Heeft u als gemeente het ICT-Beveiligingsassessment DigiD al uitgevoerd? En uw ervaringen hiermee al met de IBD en andere gemeenten gedeeld? De gemeenten Vlaardingen, Drechtsteden, Asten en Someren, Rijswijk, Tytsjerksteradiel en Leiden hebben in voorgaande interviews hun ervaringen op het..

Lees verder
7 november 2013

Gemeenten actief aan de slag met het ICT-Beveiligingsassessment DigiD

De deadline van het jaarlijkse ICT-Beveiligingsassessment DigiD komt in zicht. Eind 2013 moet de rapportage behorend bij het assessment door elke gemeente bij Logius zijn ingeleverd. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) ondersteunt de betrokken gemeenten zo optimaal mogelijk door ze..

Lees verder
17 oktober 2013

Drechtsteden en informatieveiligheid; burgemeester Blase en wethouder Mirck aan het woord

Bent u als gemeente ook actief aan de slag met het uitvoeren van het ICT-Beveiligingsassessment DigiD? En met het onderwerp informatiebeveiliging? En bent u benieuwd naar de wegen die uw collega-gemeenten op dit vlak bewandelen? Lees dan de interviewreeks van..

Lees verder
25 september 2013

Regiobijeenkomsten-DigiD van de IBD druk bezocht

De laatste van de drie regiobijeenkomsten ‘ICT-Beveiligingsassessment DigiD’ heeft maandag 23 september plaatsgevonden in het Concern Congres Centrum in Amsterdam. Met ruim 150 gemeenten is gedurende drie bijeenkomsten op interactieve wijze gesproken over het ICT-Beveiligingsassessment DigiD. De bijeenkomsten waren bestemd voor..

Lees verder
24 september 2013

Regiobijeenkomst DigiD Eindhoven; veel vragen voor Logius

Ook Zuid-Nederland stond op de kaart voor een van de drie regiobijeenkomsten ‘ICT-Beveiligingsassessment DigiD’. Afgelopen dinsdag, 17 september, was het gemeente Eindhoven waar ruim 60 gemeentelijke collega’s enthousiast welkom werden geheten door wethouder Staf Depla van Bedrijfsvoering en ICT. Ook..

Lees verder
19 september 2013

Regiobijeenkomst DigiD Zwolle; een constructieve en interactieve sessie

Bijna 50 gemeentelijke ICT-collega’s kwamen afgelopen maandag in Zwolle bij elkaar voor de eerste van een nieuwe reeks van drie regiobijeenkomsten ‘ICT-Beveiligingsassessment DigiD’. Ook de nieuwe regiobijeenkomsten zijn weer bestemd voor ICT-verantwoordelijken, die belast zijn met het uitvoeren van het..

Lees verder
18 september 2013