Downloads

De IBD informeert u graag over de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de gemeentelijke markt. Hieronder kunt u, per categorie, belangrijke documenten over dit onderwerp downloaden.
Zoek op dienst, product, aansluiting, project of locatie

Digitaal Forensisch Onderzoek

(PDF-bestand 570 kB) geplaatst op 13-12-2017

versie 1.0

Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS

(PDF-bestand 596 kB) geplaatst op 23-11-2017

De Cybersecurity Implementatierichtlijn Objecten – RWS is een vertaalslag en specifieke invulling van de relevante beheersdoelen en beheersmaatregelen uit de BIR RWS en de NCSC Checklist beveiliging ICS/SCADA systemen voor de beveiliging van objecten.

CISO workshops: adviseren van bestuur en management (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

(PDF-bestand 123 kB) geplaatst op 13-10-2017

Er moet meer bestuurlijke aandacht komen voor informatieveiligheid, met een hechtere verbinding tussen bestuurder en chief information security officer (CISO). De CISO heeft binnen de gemeentelijke organisatie een spilfunctie, om ervoor te kunnen zorgen dat de juiste acties worden genomen ten aanzien van de informatieveiligheid. Dit concludeert de Visitatiecommissie Informatieveiligheid na het bezoeken van 120 gemeenten. De IBD organiseert in samenwerking met de VNG Academie vier workshops voor CISO’s en het hoger management om de adviesrol te verkennen en verder te professionaliseren. Ook voor FG’s zijn deze workshops interessant.

Format Presentatie CISO aan gemeentebestuur (Onderdeel van de CISO-Toolkit)

(PPTX-bestand 708 kB) geplaatst op 13-10-2017

Een format voor een presentatie aan bestuur en management van de eigen organisatie. Deze presentatie is naar eigen inzicht aan te passen voor de eigen situatie.

  • Versie 1: Okt. 2017

Format kwartaalrapportage CISO (Onderdeel van de CISO Toolkit)

(PPTX-bestand 1.2 MB) geplaatst op 13-10-2017

Een format voor een kwartaalrapportage Informatiebeveiliging – deze rapportage zal eens per kwartaal worden aangevuld met actualiteiten.

  • Versie Okt. / Nov. 2017

Privacybeleid IBD

(PDF-bestand 172 kB) geplaatst op 08-09-2017

Binnen de IBD wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers van gemeenten, aangesloten gemeenschappelijke regelingen en leveranciers. In het privacybeleid is vastgelegd hoe de IBD met deze gegevens omgaat en hoe de rechten van betrokkenen worden gefaciliteerd.

Strategische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

(PDF-bestand 814 kB) geplaatst op 01-07-2016

v1.02 Website NEN toegevoegd

Tactische Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten

(PDF-bestand 2.6 MB) geplaatst op 01-07-2016

v1.02 Copyright aangepast in verband met ISO tekst gebruik, link naar de NEN

Factsheets IBD

(PDF-bestand 123 kB) geplaatst op 06-02-2015

Factsheet IBD Algemeen

(PDF-bestand 99 kB) geplaatst op 24-02-2017

Algemene factsheet over de IBD en haar dienstverlening (1 pagina).