Downloads

De IBD informeert u graag over de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de gemeentelijke markt. Hieronder kunt u, per categorie, belangrijke documenten over dit onderwerp downloaden.
Zoek op dienst, product, aansluiting, project of locatie

Factsheet E-mailauthenticatie

(PDF-bestand 1.1 MB) geplaatst op 03-06-2016

v1.01

Factsheet E-mailauthenticatie (korte variant)

(PDF-bestand 813 kB) geplaatst op 03-06-2016

V1.01

Model voor een verwerkersovereenkomst

(PDF-bestand 1.2 MB) geplaatst op 25-09-2017

Versie 2.4:

  • Verwijzing naar zowel avg als wbp opgenomen ivm overgangstermijn
  • Definities verwerker en verantwoordelijke toegevoegd
  • Verplichtingen medewerking pia, audits en controle door AP toegevoegd
  • Medewerking verlenen aan uitoefening rechten van betrokkenen
  • Schriftelijke specifieke toestemming nodig voor subbewerkingen
  • Dataportabiliteit nader omschreven
  • Artikel over onmiddellijk opeisbare boete verwijderd
  • Kleine tekstuele wijzigingen

Kamerbrief- Beleidsvisie privacy in sociaal domein

(PDF-bestand 107 kB) geplaatst op 16-06-2014

Kamerbrief- “Hoeder privacy” gemeente laks met veiligheid data

(PDF-bestand 95 kB) geplaatst op 16-06-2014