Downloads

De IBD informeert u graag over de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de gemeentelijke markt. Hieronder kunt u, per categorie, belangrijke documenten over dit onderwerp downloaden.
Zoek op dienst, product, aansluiting, project of locatie

Factsheet Verwerkersovereenkomsten

(PDF-bestand 395 kB) geplaatst op 14-03-2017

Model voor een verwerkersovereenkomst

(PDF-bestand 1.2 MB) geplaatst op 25-09-2017

Versie 2.4:

  • Verwijzing naar zowel avg als wbp opgenomen ivm overgangstermijn
  • Definities verwerker en verantwoordelijke toegevoegd
  • Verplichtingen medewerking pia, audits en controle door AP toegevoegd
  • Medewerking verlenen aan uitoefening rechten van betrokkenen
  • Schriftelijke specifieke toestemming nodig voor subbewerkingen
  • Dataportabiliteit nader omschreven
  • Artikel over onmiddellijk opeisbare boete verwijderd
  • Kleine tekstuele wijzigingen