Eerste kwetsbaarheidswaarschuwingen aan gemeenten vanuit de IBD verstuurd

Eind september is de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) gestart met het aansluiten van gemeenten bij de IBD. Medio oktober is hierover een brief gestuurd aan alle burgemeesters en gemeentesecretarissen. We zijn nu een maand verder en een groot aantal gemeenten heeft inmiddels kenbaar gemaakt aan de IBD dat zij wil aansluiten. Een deel daarvan is inmiddels gestart met het aansluitproces.

Specifieke dienstverlening

Dit betekent ook dat de IBD deze week het eerste wekelijkse overzicht van kwetsbaarheidswaarschuwingen verstuurd heeft aan de reeds aangesloten gemeenten. Het doel van deze kwetsbaarheidswaarschuwingen is uiteraard het voorkomen van incidenten. Dit doen we door gemeenten te informeren over bij de IBD bekende, aankomende of acute ICT-gerelateerde beveiligingsrisico’s, zoals kwetsbaarheden in soft- en/of hardware. Belangrijk is uiteraard dat de waarschuwingen bij een gemeente worden geregistreerd, dat gestructureerd opvolging wordt gegeven en dat duidelijk is in welke gevallen er geëscaleerd moet worden.

Aansluiten bij de IBD?

Bent u als gemeente nog niet aangesloten bij de IBD? Meld u dan nu aan via aansluiten@IBDgemeenten.nl. Lees voor meer informatie ‘Het dienstenportfolio van de IBD: aansluitproces’.

Vragen?

Mocht u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen hebben? Dan beantwoordt de IBD uw vragen graag via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.