Eerste producten operationele variant gemeentelijke Baseline gereed!

Op basis van de strategische en tactische variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) is de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) overgegaan op de ontwikkeling van operationele producten behorend bij de BIG. Met behulp van deze operationele producten kan iedere gemeente tot implementatie van de BIG overgaan. De eerste 5 producten van de operationele variant van de BIG zijn nu beschikbaar voor alle gemeenten. Met dank aan de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) en natuurlijk alle betrokken gemeenten.

Aanleiding voor een operationele variant van de BIG

Gemeenten zijn net als andere organisaties uitermate kwetsbaar als het gaat om hun (digitale) dienstverlening. Reden om de informatiehuishouding goed op orde te hebben. Eerder is de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) ontwikkeld en nu de gemeentelijke vertaalslag ervan, de BIG. Bestuur en management hebben met deze baseline een instrument in handen waarmee zij in staat zijn om te meten of de organisatie ‘in control’ is op gebied van informatiebeveiliging. Met de totstandkoming van de BIG is een belangrijke stap voorwaarts gezet op het vlak van informatiebeveiliging binnen de gemeentelijke markt. Uiteraard pas met echt succes wanneer elke gemeente de BIG ook daadwerkelijk heeft geïmplementeerd. Ook gemeente Leiden heeft baat bij de producten: ”We zijn zeer blij met de documenten. Wij hebben dan ook geen opmerkingen over de documenten en we willen hier graag zo snel mogelijk mee aan de slag. Sterker nog, dat hebben we al gedaan…Een schouderklopje is hier echt op z’n plaats!” Om de implementatie van de strategische en tactische variant van de BIG te ondersteunen, worden door de IBD, in samenwerking met de Taskforce BID producten ontwikkeld op operationeel niveau. De Taskforce BID is door minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een periode van 2 jaar in het leven geroepen om het onderwerp informatieveiligheid hoog op de agenda te krijgen bij bestuurders en topmanagement van alle overheidslagen. Zowel qua bewustwording als sturing.

Review proces

De operationele producten en templates van de BIG worden stapsgewijs ontwikkeld en aangeboden aan gemeenten. De ontwikkeling is in samenwerking met een groot aantal gemeenten tot stand gekomen. Een eerdere uitvraag bij gemeenten, heeft geleid tot  een samenstelling van een eerste top 10 aan gewenste producten. Deze producten zijn in conceptvorm op de community van de IBD geplaatst om door verschillende gemeenten te worden gereviewd alvorens zij in definitieve vorm verschijnen. Inmiddels zijn de eerste producten gereviewd en zijn de definitieve versies van deze 5 producten nu beschikbaar op de IBD-website en in bewerkbaar format op de IBD-community.

Producten BIG downloaden?

Mocht u als gemeente de operationele producten willen ontvangen dan kan dat uiteraard. Download de documenten op onze Community Informatiebeveiliging of kijk onder downloads op de IBD-website. Bent u nog geen nog geen lid van deze Community, meld u hiervoor dan aan.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan de IBD via info@IBDgemeenten.nl  of 070-373 8011.