EU publiceert wetteksten EU-VS privacyschild

De Europese Commissie heeft op 29 februari de wetteksten voor de invoering van het privacyschild EU-VS gepresenteerd. Ook heeft zij een overzicht bekendgemaakt van de maatregelen die sinds de onthullingen betreffende grootschalig toezicht in 2013 zijn genomen om het vertrouwen in de trans-Atlantische gegevensstromen te herstellen. In overeenstemming met de politieke beleidslijnen van voorzitter Juncker heeft de Commissie i) de hervorming afgerond van de EU-regels inzake gegevensbescherming, die gelden voor alle ondernemingen die diensten verlenen op de EU-markt, ii) onderhandeld over een raamovereenkomst tussen de EU en VS die zorgt voor gegevensbeschermingsnormen voor trans-Atlantische gegevensoverdracht voor rechtshandhavingsdoeleinden, en iii) een vernieuwd kader voor de uitwisseling van handelsgegevens tot stand gebracht: het privacyschild EU-VS.

Betekenis voor gemeenten

Voor gemeenten die hosten bij partijen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verandert er uiteraard niets door deze nieuwe overeenstemming. Host uw gemeente momenteel buiten de EER, dan blijft het advies om de huidige werkwijze voor doorgifte van persoonsgegevens aan de VS onder de loep te nemen en mogelijke privacyrisico’s weg te nemen.

Lees meer op de website van de Europese Commissie en discussieer mee over de betekenis van het verdrag voor inwoners en bedrijven in uw gemeente op de IBD Community.

FAQ
Wanneer is een verwerkersovereenkomst nodig?

Gemeenten hebben steeds vaker (een deel van) hun persoonsgegevens buiten de deur staan bij een derde partij of maken gebruik van derden die in opdracht van deze gemeenten persoonsgegevens verwerken. Een verwerkersovereenkomst tussen twee partijen is nodig indien een verantwoordelijke partij (gemeente) persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker. Elke keer dat een verantwoordelijke partij het verwerken van persoonsgegevens ‘uitbesteedt’ is een schriftelijke overeenkomst noodzakelijk. Voor meer informatie zie de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Wanneer ben ik een verwerkersverantwoordelijke?

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon (een bedrijf, een stichting, een overheidsorgaan etc.) die alleen of samen met anderen het doel en de middelen vaststelt voor de verwerking. Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor een verwerking is het antwoord op de onderstaande vraag doorslaggevend:
Waarom vindt deze verwerking plaats en wie heeft het initiatief daartoe genomen?
Wanneer u degene bent die bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel dit gebeurt en de manier waarop dit plaatsvindt (met welke middelen), dan bent u de verwerkingsverantwoordelijke. Voorbeelden van verschillende soorten verwerkersverantwoordelijken kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Wanneer ben ik een verwerker?

Wanneer een partij ten behoeve van een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder dat u aan diens rechtstreekse gezag onderworpen bent, dan is deze partij een verwerker. De verwerking van de persoonsgegevens is de primaire opdracht. Hiermee wordt bedoeld dat de dienstverlening gericht moet zijn op het verwerken van persoonsgegevens voor de verwerkingsverantwoordelijke. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens niet de primaire opdracht is, maar een afgeleiden van een andere vorm van dienstverlening, dan is de partij zelf de verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking. Voorbeelden van verschillende soorten verwerkers kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.

Bekijk meer gerelateerde FAQ