FAQ

De IBD informeert u graag over de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de gemeentelijke markt. Hieronder kunt u, per categorie, belangrijke documenten over dit onderwerp downloaden.
Zoek op dienst, product, aansluiting, project of locatie
Wat moet er in een verwerkersovereenkomst staan?

In een verwerkersovereenkomst moeten minimaal de volgende zaken geregeld zijn: het onderwerp en de duur van de verwerking; de aard en het doel van de verwerking; het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen; de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke. Verder komen in verschillende verwerkersovereenkomsten globaal dezelfde basisonderwerpen voor. Meer informatie kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’. Daarnaast heeft de IBD een model verwerkersovereenkomst opgesteld, dat u kunt gebruiken als basis voor de onderhandelingen met uw leveranciers.