FAQ

De IBD informeert u graag over de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de gemeentelijke markt. Hieronder kunt u, per categorie, belangrijke documenten over dit onderwerp downloaden.
Zoek op dienst, product, aansluiting, project of locatie
Mijn leverancier is geen verwerker. Moet ik alsnog een overeenkomst afsluiten?

In deze situatie hoeft u geen overeenkomst af te sluiten. Wat u nog kunt doen is met de leverancier duidelijke afspraken maken dat ze de door u geleverde gegevens alleen mogen gebruiken voor de vastgestelde doeleinden en dat ze geheimhouding moeten betrachten. Door dat te doen, weet u zeker dat uw gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor u ze verstrekt heeft. Meer informatie over in welke situatie een verwerkersovereenkomst nodig is kunt u vinden in de ‘factsheet verwerkersovereenkomsten’.