FAQ

De IBD informeert u graag over de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging in de gemeentelijke markt. Hieronder kunt u, per categorie, belangrijke documenten over dit onderwerp downloaden.
Zoek op dienst, product, aansluiting, project of locatie
Is er een verwerkersovereenkomst nodig voor accountants die voor de vervulling van de controlerende taken persoonsgegevens moeten inzien?

Er moet eerst moet worden vastgesteld of de accountant een verwerker of een verwerkersverantwoordelijke is. De regel is dat de verwerkingsverantwoordelijke het doel en de middelen voor de verwerking vaststelt. In het geval van een accountscontrole bepaalt de accountant het doel en de middelen en daarmee wordt zij automatisch verwerkingsverantwoordelijke. Een verwerkersovereenkomst is in dit geval niet nodig. Er is dus geen verwerkersovereenkomst nodig. Wel wordt aanbevolen om op een andere wijze afspraken te maken over de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.