Focus op informatiebeveiliging tijdens het VIAG congres

Op 2 en 3 november 2014 organiseert de VIAG het VIAG congres. Dit congres is bedoeld voor VIAG-leden, ICT-managers, managers publieke dienstverlening, de manager bedrijfsvoering en organisatie, gemeentesecretarissen, het bedrijfsleven en ieder ander die zich bezig houdt met het vakgebied. Het congres is bedoeld om te netwerken en om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op gemeentelijk vakgebied. Vanuit de IBD verzorgen wij tijdens het congres drie parallelsessies: 1.’Informatiebeveiliging; alleen samen komen we verder!’ 2. ‘Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?’ en 3. ‘Welk risico loopt uw gemeente eigenlijk?’ Het congres vindt plaats in het Van der Valk Hotel Schiphol aan de A4.

Ontwikkelingen op informatiebeveiligingsvlak

Het werkveld van de gemeentelijke informatie-en automatiseringsprofessional verandert voortdurend. De maatschappelijke veranderingen leveren steeds nieuwe vraagstukken op zoals: Welke mogelijkheden bieden open data? Hoe faciliteren wij medewerkers bij het nieuwe werken? Hoe zet je stappen om samen te gaan werken in Shared Service Centra (SSC)? Actuele thema’s die om discussie en gedegen oplossingen vragen. Het is belangrijk om als gemeente goed op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen.

Programma

Het programma bestaat uit een plenaire sessie en diverse parallelsessies. Het gehele programma vindt u op de website van de VIAG.

De IBD en het VIAG congres

De IBD verzorgt tijdens het congres drie parallelsessies:

  1. Informatiebeveiliging; alleen samen komen we verder!

Tijdens deze sessie nemen wij gemeenten mee in de generieke en specifieke, op de gemeente afgestemde, dienstverlening van de IBD, geven we een volledige uitleg over het aansluitproces én kunnen nog niet aangesloten gemeenten gelijk aansluiten voor wat betreft de eerste twee stappen van het aansluitproces. Voor de reeds aangesloten gemeenten geven wij een doorkijk op wat er in 2015 komen gaat.

  1. Hoe gaat u dit gemeentelijke varkentje wassen?

Deze sessie is speciaal bedoeld voor zowel de IB-contactpersoon als de I&A persoon met beveiliging in zijn of haar portefeuille bij gemeenten met minder dan 50.000 inwoners. Tijdens deze sessie stellen we in het licht van de BIG vast wat de kritieke processen en ondersteunende informatiesystemen zijn binnen de gemeentelijke omgeving en op basis van welke criteria deze kunnen worden vastgesteld. Tevens gaan we in op specifieke en generieke informatiebeveiligingsmaatregelen en bespreken we welke maatregelen door wie binnen de gemeente genomen dienen te worden.

  1. Welk risico loopt uw gemeente eigenlijk?

Deze sessie is bedoeld voor zowel de IB-contactpersoon als de I&A persoon met beveiliging in zijn of haar portefeuille bij grote of kleinere gemeenten die al goed op weg zijn met de implementatie van de BIG. Tijdens deze sessie nemen wij deelnemers mee in nut en noodzaak van een risicoanalyse, een gap-analyse en de stap naar concrete maatregelen op informatie-beveiligingsvlak.

Aanmelden?

U kunt zich aanmelden op de website van de VIAG.

Meer informatie?

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.