Frans Backhuijs, burgemeester Nieuwegein over informatieveiligheid bij gemeenten

Deze week heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), afdeling Utrecht een interview met Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, gepubliceerd over informatieveiligheid bij gemeenten. Backhuijs is eveneens voorzitter van de Subcommissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatiebeleid van de landelijke VNG. “Informatieveiligheid is bepalend voor de betrouwbaarheid van gemeenten. Daarom moet het thema hoog op de agenda van gemeentebestuurders komen te staan”, stelt Backhuijs.

Bestuurlijke aandacht

In het interview gaat Backhuijs onder andere in op het belang van bestuurlijke aandacht voor informatieveiligheid. “Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat informatie die zij met gemeenten uitwisselen vertrouwelijk blijft en ook de juiste informatie is. Daar moet je als gemeente alle aandacht aan geven. Want informatieveiligheid is rechtstreeks van invloed op de betrouwbaarheid van een gemeente. Het is in mijn ogen een noodzakelijke randvoorwaarde om voor je burgers betrouwbaar te kunnen zijn”, aldus Backhuijs.

Samenwerken

Backhuijs benadrukt in het interview ook het belang van samenwerken en verwijst daarbij naar de Learn & Share bijeenkomst Informatieveiligheid die op maandag 10 februari a.s. in Nieuwegein plaatsvindt. De bijeenkomst is een initiatief van de Taskforce BID in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), de Wethoudersvereniging en de VNG afdeling Utrecht. Backhuijs verzorgt hier een bijdrage, evenals Pieter Tops, hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg en lid van het College van Bestuur van de Politieacademie. Doelgroep van de bijeenkomst zijn burgemeesters, wethouders en gemeentesecretarissen van de Utrechtse gemeenten.

Het volledige interview met Frans Backhuijs is te lezen op de website van VNG, afdeling Utrecht.