Friese gemeenten sluiten massaal aan tijdens de IBD-regiobijeenkomst in Leeuwarden

Afgelopen dinsdag, 15 april, zijn wij naar het Noorden van het land afgereisd. Daar stond ditmaal de regiobijeenkomst ‘Aansluiten bij de IBD’ in Leeuwarden gepland. Ruim 40 gemeentelijke collega’s zijn hier enthousiast welkom geheten door wethouder Harry van der Molen. Het onderwerp informatieveiligheid vindt van der Molen persoonlijk erg belangrijk. “Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker. Gemeenten krijgen straks toegang tot meer vertrouwelijke gegevens, waarbij het belangrijk is dat hier op een veilige manier mee om wordt gegaan.” In de provincie Friesland wordt steeds meer samengewerkt op ICT-gebied. Vanuit de gemeenten wordt de urgentie gevoeld om dit onderwerp goed op te pakken. De wethouder is dan ook erg blij met de initiatieven die er op dit gebied landelijk zijn, zoals de oprichting van de IBD en de VNG Resolutie Informatieveiligheid. “Leeuwarden is niet voor niets ‘officieel’ aangesloten bij de IBD en deze aansluiting levert onze gemeente veel op. Naast het feit dat wij goed op de hoogte zijn van de landelijke ontwikkelingen, krijgt onze gemeente ook hulp op specifieke onderdelen en wordt zij op de hoogte gehouden van mogelijke risico’s op informatiebeveiligingsvlak.”

Tot slot roept de wethouder van Leeuwarden alle gemeenten op om aan te sluiten bij de IBD. “De gemeentelijke ketting is immers zo sterk als de zwakste schakel!”

IBD-aansluitproces

Tijdens het eerste gedeelte van deze regiobijeenkomst is gesproken over de doelen en de dienstverlening van de IBD. De IBD heeft een dienstverleningsportfolio gericht op informatiebeveiliging waar iedere gemeente in algemene zin gebruik van kan maken. Om ervoor te zorgen dat de IBD ook een goede invulling kan geven aan haar dienstverlening als ondersteuner van specifieke gemeenten, is het van belang dat alle gemeenten ‘officieel’ aansluiten bij de IBD. Hiervoor is een stappenplan ontwikkeld dat uitgebreid is toegelicht tijdens de bijeenkomst. De IBD heeft bovendien een aantal factsheets ontwikkeld, die zowel het aansluitproces, als elke stap daarbinnen uitgebreid toelichten. Bovendien zijn tijdens de bijeenkomst alle stappen van het aansluitproces, vier in getal, aan bod gekomen. De aanwezige gemeenten kregen volop de gelegenheid om vragen te stellen. De veel gestelde vragen kunt u terugvinden in de FAQ’s op onze website.

Aansluitgesprekken

Als afsluiting van de regiobijeenkomst, vond na de lunch het laatste programmaonderdeel plaats: concreet aansluiten bij de IBD. Hierin zijn de ‘officiële’ aansluitgesprekken met nagenoeg alle aanwezige gemeenten gevoerd. Deze gemeenten hadden vooraf op het aanmeldingsformulier aangegeven dat zij direct wilden aansluiten tijdens de regiobijeenkomst en het formulier van stap 1 /de Algemeen Contactpersoon Informatiebeveiliging (ACIB) en stap 2 /de Vertrouwde Contactpersoon Informatiebeveiliging (VCIB) ingevuld en ondertekend.

Meer informatie?

De presentatie van de regiobijeenkomst vindt u op de IBD-website onder downloads. Nog niet ‘officieel’ aangesloten bij de IBD? Dan raden wij u van harte aan dit wel te doen. Zo kunnen we ook uw gemeente specifieke ondersteuning bieden op het vlak van informatiebeveiliging. Download de aansluitdocumenten via onze website of mail naar aansluiten@IBDgemeenten.nl. Per omgaande reactie op uw aansluitverzoek? Bel dan onze helpdesk 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.