Gebruikt uw gemeente nog Windows XP? Neem dan deel aan de ondersteuningsovereenkomst!

Zoals u weet, is er op 9 april op initiatief van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven (G5), de IBD en de VNG, een ondersteunings-overeenkomst gesloten met Microsoft betreffende de migratie van Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003. Als u nog gebruik maakt van Windows XP, Exchange 2003 en Office 2003 kan ook uw gemeente deelnemen aan deze overeenkomst. Ook andere decentrale overheden kunnen van deze overeenkomst gebruik maken.

Deelnemen?

De eerste twee gemeenten die deelnemen aan de ondersteuningsovereenkomst zijn Groningen en Almere. Deze beide gemeenten hebben elk eerder al een contract met Microsoft afgesloten. Deze contracten worden nu vervangen door de ondersteuningsovereenkomst. De IBD raadt alle gemeenten die nog Windows XP gebruiken aan deel te nemen aan deze ondersteuningsovereenkomst. Gemeenten en decentrale overheden hebben tot en met 25 april de tijd om zich bij de IBD aan te melden voor deelname. Om 17.00 uur sluit de inschrijvingstermijn.
U kunt zich aanmelden voor deelname door een mail te sturen naar info@IBDgemeenten.nl.

Vragen?

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Dan beantwoordt de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl  of bel 070 373 8011.