Gemeentelijke reviewers gezocht voor operationele producten BIG

Voor de gemeentelijke markt heeft de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) een Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) ontwikkeld. Een baseline die verschillende varianten kent. In aansluiting op de ontwikkelde Strategische- en Tactische Baseline, gaat de IBD in samenwerking met de Taskforce Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (Taskforce BID) een Operationele Baseline ontwikkelen. De Operationele Baseline bestaat uit een serie producten op informatiebeveiligingsgebied. Deze producten worden ontwikkeld na een eerdere uitvraag bij gemeenten. Deze uitvraag heeft geleid tot een samenstelling van een eerste top 10 aan gewenste producten.

Ontwikkeling BIG-producten in volle gang

De ontwikkeling van de Operationele Baseline producten wordt stapsgewijs opgepakt. Elk afgerond product komt allereerst in conceptvorm op de community van de IBD. De volgende stap is om deze producten, voordat zij in definitieve vorm verschijnen, te laten reviewen door verschillende gemeenten. Nadat de documenten gereviewd zijn, zullen de definitieve versies op de community geplaatst worden.

Meld u aan als reviewer

Om deze producten uit de Operationele Baseline te toetsen, is de opzet van de IBD om een aantal informatiebeveiligers van gemeenten te vragen als reviewer op te treden. Indien u wilt deelnemen aan deze reviews, nodigen we u hierbij dan ook van harte uit. U kunt zich voor 19 juli aanmelden via: info@IBDgemeenten.nl, met als onderwerp ’Reviewer producten Operationele Baseline’.

Het reviewproces

De producten van de Operationele Baseline worden door de IBD los van elkaar in tijd opgeleverd. U ontvangt als reviewer een melding wanneer een product gereed is in concept en op de community wordt geplaatst. U heeft per product drie weken de tijd om uw review uit te voeren. Daarna worden de aanpassingen en aanvullingen door de IBD geanalyseerd en verwerkt. Het definitieve product wordt vervolgens opgeleverd en op de community geplaatst. De oplevering van elk van deze producten geschiedt op twee manieren, middels een PDF- en een word-document. Zo kunt u de producten ook concreet voor uw gemeente benutten en indien gewenst in uw eigen huisstijl zetten.

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u deze uiteraard stellen via mail info@IBDgemeenten.nl of door onze helpdesk te bellen (070-373 8011).