Gemeenten actief aan de slag met het ICT-Beveiligingsassessment DigiD

De deadline van het jaarlijkse ICT-Beveiligingsassessment DigiD komt in zicht. Eind 2013 moet de rapportage behorend bij het assessment door elke gemeente bij Logius zijn ingeleverd. De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) ondersteunt de betrokken gemeenten zo optimaal mogelijk door ze te informeren over de inhoud en het proces van het assessment. Dat doet de IBD middels haar ondersteuningsaanbod dat zij samen met gemeenten heeft ontwikkeld. Gemeenten zijn voor een tijdige afronding van het assessmentproces uiteraard ook in meer of mindere mate afhankelijk van de medewerking van hun leveranciers. Maar ze blijven natuurlijk zelf als gemeente altijd eindverantwoordelijk voor de inlevering van de rapportage bij Logius.

Monitor

Vanuit de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) vindt ook monitoring plaats op de voortgang van het assessmentproces bij gemeenten. Een proces dat constructieve voortgang boekt. Zeker gezien het feit dat het assessment door gemeenten voor de eerste keer wordt uitgevoerd, een intensief proces is en niet voor elke gemeente even eenvoudig is om uit te voeren.

Voor de zomer was al meer dan 85% van alle gemeenten bezig met het uitvoeren van het ICT-Beveiligingsassessment DigiD, nu is dat nagenoeg iedere gemeente met een DigiD-koppeling. Bijna driekwart van die gemeenten heeft reeds een auditor ingehuurd, de overige gemeenten geven aan bezig te zijn met de inhuur van een auditor.

Leveranciers

Ook de betrokken ICT-leveranciers zetten zich in om het ICT-Beveiligingsassessment DigiD af te ronden. Zij zijn in meer (Software as a Service/SaaS-oplossing) of in mindere mate betrokken bij het assessment. Veel leveranciers leveren een zogenaamde Third Party Mededinging (TPM) (PDF-bestand, 73 kB) op, waar meerdere gemeenten gebruik van kunnen maken. Effectief en efficiënt dus. De gemeente zelf blijft in alle gevallen eindverantwoordelijk voor inlevering van de rapportage bij Logius.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het ICT-Beveiligingsassessment DigiD? De Informatiebeveiligingsdienst beantwoordt deze graag via info@IBDgemeenten.nl of via 070-373 8011.