Gemeenten, informatiebeveiliging en het dienstenportfolio van de IBD

De IBD is er voor alle gemeenten en richt zich op bewustwording en concrete ondersteuning om gemeenten te helpen hun informatiebeveiliging naar een hoger plan te tillen. Om invulling te geven aan deze verantwoordelijkheden heeft de IBD een dienstenportfolio ontwikkeld.

Eerste hulp bij…

Zo heeft de IBD een Helpdesk, waar gemeenten al hun vragen over informatiebeveiliging kunnen stellen én een community waar door en tussen gemeenten kennis en ervaring op informatiebeveiligingsvlak kunnen worden uitgewisseld. Ook de producten van de IBD zijn voor alle gemeenten beschikbaar op de community. Onder meer de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en natuurlijk veel bijbehorende operationele producten die het gemeenten makkelijk maken de BIG te implementeren.

Hulp op gemeenteniveau

Om de gehele dienstverlening van de IBD af te kunnen nemen als gemeente en u als gemeente gericht te kunnen helpen, heeft de IBD specifieke informatie nodig van elke gemeente. Hiervoor moet iedere gemeente ‘officieel’ aansluiten bij de IBD. Hoe dit in zijn werk gaat, kunt u lezen in de verschillende factsheets en in het aansluitdocument, die u vindt op onze website.

Factsheets en veel gestelde vragen

De factsheets geven een kijkje in de keuken van de dienstverlening van de IBD op het gebied van Incidentpreventie, Incidentdetectie en Incidentcoördinatie. In het aansluitdocument is per stap beschreven wat u als gemeenten moet doen, wie u dit binnen uw gemeente het beste kunt laten doen, wat u van de IBD kunt verwachten als u het hebt gedaan en hoe iedere stap wordt afgerond. Ook de veelgestelde vragen en natuurlijk de bijbehorende antwoorden over het dienstenportfolio heeft de IBD voor u onder elkaar gezet. U vindt ze terug op onze website onder FAQ’s.

Meer informatie over dit dienstenportfolio?

Lees dan de factsheets en het aansluitdocument van de IBD.  Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit nieuwsbericht dan beantwoord de IBD deze graag via info@IBDgemeenten.nl of 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

  • Security Officer (CISO)
  • Leidinggevende ICT-afdeling
  • Senior Netwerkbeheerder
  • Incidentmanager
  • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.