Governance IBD

De IBD is in 2013 opgericht door alle Nederlandse gemeenten en is ondergebracht bij VNG/KING. De IBD werkt voor alle Nederlandse gemeenten, hun ICT samenwerkingsverbanden, intergemeentelijke sociale diensten en gemeentelijke belastingsamenwerkingen.

De IBD opereert onafhankelijk conform internationale CERT-regelgeving. De IBD maakt gebruik van een eigen ICT-infrastructuur en de incidentafhandeling vindt plaats in een afgesloten ruimte.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is opdrachtgever van de IBD. De Commissie Dienstverlening & Informatiebeleid (D&I) adviseert het bestuur van de VNG op het thema informatiebeveiliging, hieronder valt ook de dienstverlening van de IBD.

Adviesraad

De adviesraad adviseert VNG / KING over de huidige en toekomstige dienstverlening van de IBD. De adviesraad IBD heeft een adviserende rol op basis van signalen van de werkvloer. Ook zijn adviesraadleden ambassadeur voor de IBD en het onderwerp informatiebeveiliging. De relatie met de Commissie D&I is belangrijk en die lijn wordt gevormd door Franc Weerwind als voorzitter van de adviesraad.

De adviesraad komt twee maal per jaar bij elkaar en bespreekt de activiteiten zoals verwoord in het jaarplan van de IBD. Gemeenten kunnen hun inbreng voor de adviesraad sturen aan info@IBDgemeenten.nl ovv Agendapunten Adviesraad IBD.

De samenstelling van de adviesraad is als volgt: