Heeft u zich al ingeschreven voor een van de regiobijeenkomsten ‘Aansluiten bij de IBD?’

De eerste twee regiobijeenkomsten ‘Aansluiten bij de IBD’ hebben inmiddels plaatsgevonden. Dit keer in Nieuwegein en Goes, waar in totaal zo’n 60 gemeentelijke collega’s zijn geïnformeerd over het aansluitproces. In Nieuwegein hebben we zowel letterlijk als spreekwoordelijk ‘Nieuwegeinse drempels’ weggewerkt. Pieter van der Hoog, Chief Information Security Officer (CISO) van de gemeente Nieuwegein, gaf tijdens zijn opening aan dat “hij blij is dat de IBD meekijkt over de gemeentelijke schouders en de radar is in het verraderlijke landschap van informatiebeveiliging”.

Data en locaties regiobijeenkomsten

Is uw gemeente nog niet aangesloten bij de IBD? Schrijf u dan nu in voor één van de volgende regiobijeenkomsten:

 • Heerlen, maandag 31 maart 2014, Bongerd 18, Heerlen
 • Breda, vrijdag 11 april 2014, Claudius Prinsenlaan 10, Breda
 • Leeuwarden, dinsdag 15 april 2014, Hofplein 38, Leeuwarden
 • Zwolle, 24 april 2014, Grote Kerkplein 15, Zwolle
 • Den Haag, dinsdag 13 mei 2014, Spui 70, Den Haag
 • Nijmegen, maandag 19 mei 2014, Korte Nieuwstraat 6, Nijmegen

Waarom aansluiten bij de IBD?

Om een specifieke gemeente concreet te kunnen ondersteunen vanuit de IBD, is een ‘officiële’ aansluiting van iedere gemeente bij de IBD noodzakelijk. Zo’n ‘officiële’ aansluiting betekent enerzijds dat een gemeente een aantal zaken dient in te richten om de IBD-dienstverlening af te kunnen nemen. Anderzijds dat de IBD concrete informatie nodig heeft van elke gemeente om gericht te kunnen handelen.

Aansluiten bij de IBD is niet alleen noodzakelijk voor gemeente-specifieke ondersteuning op informatiebeveiligingsvlak. Het is uiteraard ook onmisbaar om binnen de gemeentelijke overheid regie te houden op (potentiële) incidenten op informatiebeveiligingsvlak.

Voor wie?

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle gemeenten die zich willen aansluiten bij de IBD en meer over het aansluitproces te weten willen komen. Specifiek betreft dit zowel degenen die belast zijn met het onderwerp Informatiebeveiliging binnen een gemeente (CISO/CSO) alsook de verantwoordelijken op dit vlak (gemeentesecretaris of CIO).

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten tot een week voor aanvang van de bijeenkomst door een mail te sturen aan aansluiten@IBDgemeenten.nl. Wilt u meer informatie over het aansluitproces, dan kan dat. Kijk bij onze aansluitdocumenten op de website.

Meer informatie?

Wilt u nu al aansluiten bij de IBD? Of heeft u vragen over de regiobijeenkomsten? De IBD beantwoordt deze graag via aansluiten@IBDgemeenten.nl of via 070 373 8011.

FAQ
Welke functionaris kan ik voor mijn gemeente het beste invullen op het VCIB- aansluitformulier?

Dit is een vraag die de IBD helaas niet voor u kan beantwoorden. Het antwoord is namelijk afhankelijk van de grootte van uw organisatie en hoe u als gemeente uw organisatie en werkprocessen heeft ingericht. Om optimaal van de dienstverlening van de IBD gebruik te maken, is het echter wel belangrijk dat u de juiste functionarissen invult op onze aansluitformulieren.

De VCIB ontvangt na het doorlopen van de vier stappen van het aansluitproces,  van de IBD incidentmeldingen of waarschuwingen waarvan de inhoud een vertrouwelijk karakter heeft, meldingen dat één van uw gemeentelijke IP-adressen mogelijk malware verspreid en meldingen van grootschalige incidenten waarbij uw gemeente mogelijk  betrokken is. De meldingen kunnen ook een algemene waarschuwing bevatten of een vraag om te onderzoeken of er vanuit uw gemeentelijke ICT-omgeving contact is geweest met bepaalde verdachte IP-adressen.

Voor de VCIB is het belangrijk dat hij/zij voldoende technisch inzicht heeft om de impact van bepaalde meldingen op de gemeentelijke bedrijfsvoering en reputatie te kunnen begrijpen. Verder is het wenselijk dat de VCIB voldoende positie binnen de organisatie heeft om de nodige maatregelen te kunnen (laten) nemen. De VCIB moet door de organisatie vertrouwd worden in het omgaan met gevoelige informatie en kunnen inschatten met wie hij/zij vertrouwelijke informatie kan delen binnen uw gemeente. De VCIB moet 24/7 bereikbaar zijn.

Typische gemeentelijke functies/rollen waarin deze vaardigheden aanwezig zouden moeten zijn:

 • Security Officer (CISO)
 • Leidinggevende ICT-afdeling
 • Senior Netwerkbeheerder
 • Incidentmanager
 • Hoofd Dienstverlening

De VCIB is werkzaam bij de gemeente of voor een Shared Service Centrum waar de gemeente deelnemer van is.

Voor de VCIB van uw gemeente is het van belang dat het één (of meerdere) bij de IBD bekende (te duiden) personen zijn. Het doorgeven van een algemeen e-mailadres en telefoonnummer is hier dus niet toegestaan.